Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na konci hodiny náboženstva sa katechétka opýta žiakov: "Kto z vás by chcel ísť do neba?" Všetci sa hlásili okrem Móricka. "Čo, ty nechceš?", pýta sa ho katechétka. "Ja by som chcel, ale sľúbil som mame, že po škole pôjdem rovno domov."
„Láska je skutok viery a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske.“ (E. Fromm)

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

15. cezročná - OZNAMY (10. 7. 2016)

Ranné sväté omše budú v Pruskom v tomto týždni vo františkánskom kostole. V piatok vás pozývame na celofarskú chválovú svätú omšu o 17.30 hodine v Pruskom. Autobus pôjde vo zvyčajnom čase. Budeme prosiť za naše rodiny.

V sobotu o 14.00 hodine sviatosť manželstva prijmú: Peter Barka z Dulova a Martina Hantáková z Lednických Rovní. Mladomanželom vyprosujeme veľa lásky a Božieho požehnania.

V sobotu o 19.00 hodine bude svätá omša pri Kaplnke svätej Anny Na chrasti, medzi Tuchyňou a Pruským. Srdečne vás pozývame. Môžete priniesť koláčiky alebo niečo na ponúknutie. Po svätej omši bude agapé.

Budúci víkend bude tiež hlavná púť na Skalke nad Váhom. V sobotu o 23.00 hodine budú sv. omšu celebrovať novokňazi s udelením novokňazského požehnania.

Pondelok 18. júla o 19.00 hodine vo farskom kostole v Pruskom vás srdečne pozývame na koncert hudobnej skupiny PAPRSKY z Olomouca.

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.3o

frant.

6.3o

frant.

6.3o

frant.

6.3o

frant.

17.30

14.00

17.45

7.20, 10,15

17.45 fr.

Horovce

 

 

 

 

 

 

9.0o

DUlov

 

 

 

 

 

 

8.00

Mikušovce

 

 

 

 

 

 

10.30

Tuchyňa

 

 

 

 

 

 

9.0o