Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - OZNAMY (28.6.2020)

 

Liturgický kalendár

Pondelok 29.6.

Sv. Petra a Pavla, apoštolov (prikázaný sviatok)

slávnosť

Štvrtok 2.7.

Návšteva Panny Márie

sviatok
Piatok 3.7.

Sv. Tomáša, apoštola

sviatok
Nedeľa 5.7.

Sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov

slávnosť

Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať!

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme nasledovne: Bohunice v pondelok od 16.00. Krivoklát v pondelok od 17.00. Horovce v utorok od 16.00. Savčina a Podvažie v utorok od 18.30. Vršatec v stredu od 17.00. Dulov vo štvrtok od 16.00. Pruské pol hodinu pred sv. omšami a v piatok od 15.30. Prosíme Vás, aby ste využili tieto možnosti na sv.spoveď, nakoľko máme v tomto týždni veľa akcí a slávností. Za porozumenie a ústretovosť Vám zo srdca ďakujeme!

Chorých a nevládnych farníkov, ktorých ste nahlásili prídeme vyspovedať vo štvrtok od 8.00.

Vo štvrtok  2. júla bude v Dulove po sv. omši nácvik pre prvoprijímajúce deti. Pozývame deti i rodičov.

Na prvý piatok bude vo farskom kostole adorácia. Sviatosť bude vyložená po rannej sv. omši a Eucharistické požehnanie bude pred začiatkom večernej sv. omše.

Na prvú sobotu v mesiaci - fatimskú sobotu bude v Pruskom po rannej sv. omši mariánska pobožnosť.

V nedeľu bude v Dulove slávnosť prvého sv. prijímania o 10.00. Sv. spoveď pre prvoprijímajúce deti bude v sobotu o 8.30 v Dulove, po ktorej bude posledný nácvik na nedeľnú slávnosť. Prosíme členov rodín a príbuzných, aby využili možnosti prijať sviatosť zmierenia počast týždňa. 

Slávnosť prvého sv. prijímania vo farskom kostole pre deti z Pruského a Horoviec bude 30. 8. 2020 o 10.15.

Denný tábor pre deti - Pierko, ktorý sa uskutoční od 13.7. do 17.7. (po - pia) má už naplnenú kapacitu. Stretká detí počas prázdnin bývať nebudú, pokračovať budeme od septembra.

Sviatosť manželstva chcú prijať: Ondrej Karas z L. Rovní a Alena Slováková z Brna. Tomáš Šimonffy zo Savčiny a Lucia Dadová zo Savčiny. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej manželskej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. 

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 4, p. Viera Hlaváčová. Vďaka za ochotu pomôcť.

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

 

Pruské

6.30

17.30

7.15 šk.

6.30

6.30

6.30

17.30

6.30

17.45

7.20

Dulov

 

 

 

17.30

 

 

8.00

10.00 1.sp

Horovce

 

17.30

 

 

 

 

14.00 Ostrá hora

Bohunice

17.30

 

 

 

 

 

10.15

Krivoklát

17.30

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

17.30

 

 

 

 

 

Úmysly sv. omší vo farskom kostole

Pondelok:    ráno: + Petra a Jána a + milujúcich rodičov, večer: + Jozef, Anna

Utorok:         za + členku rodiny

Streda:         Za pokoj a lásku v rodine pre Stanislava

Štvrtok:         Za zdravie a Božiu pomoc v manželstve pre Petra a Simonku

Piatok:         ráno: + František a rodičia večer: Za B. pomoc v rodine

Sobota:         ráno: Poďakovanie P. Bohu a P. Márii za vypočutie úmyslu pre Oľgu a prosba za deti a vnukov             večer: + Rudolf, Júlia, deti a vnuci,

Nedeľa:         7.20 - za farnosť