Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Snúbenci sa berú v kostole. Obraz, ktorý je nad oltárom, je zakrytý.
Svadobný pár sa pýta kňaza, prečo je obraz zakrytý.
Najskôr Vás zosobášim, potom Vám to poviem.
Po sobáši príde kňaz za novomanželmi a odokryje im obraz.
Je na ňom nápis: Odpusť im Pane, lebo nevedia, čo činia. :-)
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - OZNAMY (21. 6. 2020)

 

Liturgický kalendár

Pondelok 22.6.

Sv. Jána Fišera, biskupa, a Tomáša Mórusa, mučeníkov

ľub.spomienka

Streda 24.6..

Narodenie sv. Jána Krstiteľa

slávnosť

Pozývame lektorov, ktorí sú zapojení do služby čítania vo farskom kostole v Pruskom, na stretnutie, ktoré sa uskutoční v dnešnú nedeľu 21. 6. o 18.00 h.

V stredu 24.6. o 17.00 pozývame deti i rodičov na spoločnú ďakovnú opekačku, ktorá sa uskutoční na farskom dvore. Dobroty na opekanie si treba doniesť. 

V piatok bude vo farskom kostole adorácia po sv. omši, ktorá bude obetovaná za birmovancov. Všetci ste pozvaní.

Birmovancov pozývame na sv. omšu v piatok (26. 6.) o 17.30, po ktorej bude spoločné stretnutie v skupinách. Prosíme vás, aby ste birmovancom nechali priestor v prvých dvoch sektoroch lavíc. Birmovanecké stretnutia budú pokračovať aj počas prázdnin, nakoľko je termín slávnosti stanovený na 20. septembra. Neúčasť na stretnutiach bude znamenať nezáujem o birmovanie. Takýto birmovanec nebude môcť prijať túto sviatosť v septembrovom termíne.

V termíne od 13.7. do 17.7. (po - pia) sa v našej farnosti uskutoční denný tábor pre deti od 7 rokov. Bližšie informácie a formulár na prihlásenie nájdete na farskej stránke. 

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 3, p. Beáta Gregušková. Vďaka za ochotu pomôcť.

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

 

Pruské

17.30

6.30

6.30

6.30

17.30

17.45

7.20, 

10.15

Dulov

 

 

 

17.30

 

 

8.00

Horovce

 

17.30

 

 

 

 

9.15

Bohunice

 

 

 

 

 

 

 

Krivoklát

16.00

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

17.30

 

 

 

 

 

Úmysly sv. omší vo farskom kostole

 

Pondelok:         + Filipko (pohreb: 22. 5.)

Utorok:         + Ondrej

Streda:         Poďakovanie za B. pomoc a dožité roky

Štvrtok:         + Anton a syn Anton

Piatok:         + Jozef (1. výročie)

Sobota:         + Mária, Anton, Pavlína

Nedeľa:         7.20 - na úmysel 10.15 - za farnosť