Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - OZNAMY (14.6.2020)

 

Liturgický kalendár

Piatok 19.6.

NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO

slávnosť

Sobota 20.6..

Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

spomienka

Zbierky: pre potreby farnosti: 1701,76 Eur a na kat. masmédia: 718,2 Eur. Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Aj tento týždeň sa uskutoční len jedno stretnutie detí (starší i mladší) v stredu 17.6. o 17.00 na farskom dvore.

Súťaž Hviezdy neba pozná svojich víťazov - ich mená si nájdete na farskej stránke i na facebooku farnosti.

Vo štvrtok 18.6. sa uskutoční rekolekcia kňazov Ilavského dekanátu vo farnosti Ilava. Stretnutie začne sv. omšou o 9.30. Srdečne ste pozvaní.

V piatok bude vo farskom kostole adorácia pred sv. omšou. Začiatok bude o 17.00 a Eucharistické požehnanie bude pred začiatkom sv. omše. Všetci ste pozvaní. V tento deň sa vo všetkých kostoloch koná odprosujúca pobožnosť. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby - Najmilší Ježišu, predpísanú na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Birmovancov pozývame na sv. omšu v piatok (19. 6.) o 17.30, po ktorej bude spoločné stretnutie s katechézou. Prosíme vás, aby ste birmovancom nechali priestor v prvých dvoch sektoroch lavíc. Birmovanecké stretnutia budú pokračovať aj počas prázdnin, nakoľko je termín slávnosti stanovený na 20. septembra. Neúčasť na stretnutiach bude znamenať nezáujem o birmovanie. Takýto birmovanec nebude môcť prijať túto sviatosť v septembrovom termíne.

V termíne13.7.-17.7. 2020 (po -pia) sa v našej farnosti uskutoční denný detský tábor Pierko. Vek detí: od 7 rokov. Čas: 8:00 -16:00 (v prípade potreby bude možné dieťa priniesť od 7:00 - treba uviesť v prihláške) Počet miest: 20 Cena : 80€ (súrodenci 70€/osoba) V cene: strava (raňajky, obed, desiata a olovrant v podobe ovocia,koláčika), pitný režim, program, materiál na tvorenie a aktivity, výlet, malé odmeny pre deti. Poslednú noc (zo štvrtka na piatok) bude pre deti pripravená prespaváčka (potrebné priniesť spacák a karimatku) s večerným programom. Podrobný program bude zverejnený v júli. Deti sa môžu tešiť na stavanie teepee, ukážky skautov, turistiku, opekačku, kone, tvorivé a pohybové aktivity, prespaváčku v spacákoch a na ďalšie zaujímavé veci. Prihlasovanie: do 3.7. 2020. Formulár na prihlásenie: bude čoskoro spustený.

Opäť pripomíname, že kto má záujem podporiť aktivity vo farnosti, môže tak urobiť prostrednítvom darovania svojho podielu zaplatenej dane, tzv. 2%.

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 2, p. Mária Mojtová (Pruské). Vďaka za ochotu pomôcť.

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

 

Pruské

17.30

6.30

6.30

6.30

17.30

17.45

7.20, 

10.15

Dulov

 

 

 

17.30

 

 

8.00

Horovce

 

17.30

 

 

 

 

9.15

Bohunice

 

 

 

 

 

 

 

Krivoklát

16.00

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

17.30

 

 

 

 

 

Úmysly sv. omší vo farskom kostole:

Pondelok:     + Emil (pohreb 6. 5.)

Utorok:         + Augustín, František, Anna

Streda:         + Jozef, Jozefína, Pavol

Štvrtok:         +Emil, Ferdinand, Irena

Piatok:         + Eva (pohreb: 21. 5.)

Sobota:         + Karol

Nedeľa:         7.20 - za farnosťl 10.15 - za zdravie, B. požehnanie a pomoc pri operácií pre Janu