Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

ŽIVÝ BETLEHEM FOTOGALÉRIA

 

V prílohe si môžete pozrieť fotografie z vydarenej akcie Živý Betlehem.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o toto podujatie: organizátorom, sponzorom, ľuďom, ktorí zapožičali zvieratká, účinkujúcim, deťom, seniorom, pani učiteľkám a všetkým Vám, ktorí ste prišli. Zo srdca vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať. 

Za zhotovenie fotografií ďakujeme Lukášovi Bjaloňovi z Pruského.