Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

VIGÍLIA NARODENIA PÁNA | 24.12.2021 | sv. omša online | 24:00

 

„Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn; na jeho pleciach spočíva vláda a volajú ho: obdivuhodný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja“ (Iz 9, 5).

Drahí bratia a sestry, všetci ľudia dobrej vôle! V túto presvätú noc prichádza na svet náš Spasiteľ a Vykupiteľ. Prijmite naše pozvanie na sledovanie polnočnej svätej omše – vigílie Narodenia Pána prostredníctvom online prenosu.

Svätú omšu z farského kostola sv. Petra a Pavla bude sláviť dp. farár Ján Rusnák, farár farnosti Pruské.

Link, kde bude možné sledovať online prenos sv. omše je tu: https://youtu.be/U5CK8qEXrHU