Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

VEĽKÝ PIATOK - KRÍŽOVÁ CESTA ULICAMI PRUSKÉHO

 

Večer v Piatok utrpenia Pána sa uskutočnila krížová cesta ulicami Pruského. Začiatok bol o 20:00 hod. pri františkánskom kostole sv. Juraja, následne zastavenia boli naplánované na ulici pri Základnej škole, pri hokejbalovom ihrisku a Kultúrnom dome a späť cez námestie. Ukončenie bolo vo farskom kostole sv. Petra a Pavla. 
Pri nesení kríža sa striedali muži, ženy i deti. Spolu s p. farárom sme rozjímali o utrpení Pána Ježiša počas jednotlivých zastavení krížovej cesty z Pilátovho domu až na Golgotu, kde bol ukrižovaný. 

 

Za fotografie ďakujeme Ondrejovi Chmelíkovi.