Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

VEĽKONOČNÉ TROJDNIE VO FARNOSTI

V súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a nariadením Konferencie biskupov Slovenska budú obrady Veľkonočného trojdnia slávené v našej farnosti bez účasti veriacich a iba vo farskom kostole. 

Odkaz, cez ktorý budete môcť sledovať tieto slávenia:

https://www.youtube.com/watch?v=uyCKTage01w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2XUslNXhqmbc9PoOh-1_cH_Ulzp-Kxo8wUxAYtsG4bvApXN3Tjl_j_DfI

Program online prenosov:

Zelený štvrtok: 17:30 hod.

Veľký piatok: 16:00 hod.

Veľkonočná vigília: 19:30 hod.

Veľkonočná nedeľa: 10:15 hod.