Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Snúbenci sa berú v kostole. Obraz, ktorý je nad oltárom, je zakrytý.
Svadobný pár sa pýta kňaza, prečo je obraz zakrytý.
Najskôr Vás zosobášim, potom Vám to poviem.
Po sobáši príde kňaz za novomanželmi a odokryje im obraz.
Je na ňom nápis: Odpusť im Pane, lebo nevedia, čo činia. :-)
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Usmernenie pre sledovanie svätých omší prostredníctvom prenosov

Bratislava 16. marca (TK KBS) Upozorňujeme, aby veriaci v čase zákaze verejných slávení svätých omší nesledovali liturgie v skupinách, rodinných, či iných spoločenstvách. 

Hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara v relácii "Zaostrené" Rádia Lumen pripomenul, že v týchto dňoch sa veriaci nemajú stretávať vo väčších skupinách. "Prosíme všetkých, aby teraz neorganizovali ani väčšie modlitbové podujatia po domoch vo farnostiach," pripomína pre TK KBS Kramara. 

"Modlime sa spolu v rámci rodiny a okruhu najbližších, ale nevolajme všetkých susedov a známych, aby sa nevytvárali väčšie skupiny z celej obce. Môžeme využiť elektronické prostriedky ako napríklad Skype, aby sme sa viacerí zjednotili, alebo sa môžeme dohodnúť na určitú hodinu, a predtým si zavolať a vzájomne sa povzbudiť, ale fyzicky nevytvárajame stretnutia väčšieho počtu ľudí, aby sa vírus nešíril," uviedol hovorca KBS. 

„Drahí poslucháči, sme radi, že sledujete sväté omše, modlitby a pobožnosti prostredníctvom Rádia LUMEN. Prosím Vás však, aby ste sa pri ich sledovaní nezhromažďovali viaceré rodiny, ale len členovia rodín. Viem, že chcete vytvoriť aspoň malé spoločenstvo a tak sa niekde stretnete v malých skupinkách, Prosím Vás však, aby ste sledovali naše priame prenosy len v rámci svojej rodiny vo svojich domácnostiach. Za pochopnenie vám ďakujem," pridal sa na sociálnej sieti  riaditeľ PRE LUMEN, n. o. Radovan Pavlík.

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200316030