Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Snúbenci sa berú v kostole. Obraz, ktorý je nad oltárom, je zakrytý.
Svadobný pár sa pýta kňaza, prečo je obraz zakrytý.
Najskôr Vás zosobášim, potom Vám to poviem.
Po sobáši príde kňaz za novomanželmi a odokryje im obraz.
Je na ňom nápis: Odpusť im Pane, lebo nevedia, čo činia. :-)
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Usmernenia k pohrebným obradom

Bratislava – 19. marca 2020 - Z dôvodu mimoriadnej situácie, ktorá nastala v súvislosti s COVID-19 mestá a obce pri výkone pohrebných služieb musia fungovať v núdzovom režime čo znamená, že zabezpečenie obradov na cintorínoch bude mať isté obmedzenia. Na tieto obmedzenia musia správcovia cintorínov prihliadať.

Prehľad obmedzení:

1) zabezpečiť vstup na cintoríny len v ochranných rúškach,

2) dbať na to, aby ručné kondolencie na konci obradu neprebiehali,

3) dezinfikovať obradnú sieň.

Ak nastane úmrtie z dôvodu corona vírusu opatrenia sú nasledovné:  zosnulý je umiestnený v ochranných vakoch a uložený do konečnej rakvy pričom konečná rakva je uzatvorená, obrad sa bude vykonávať za účasti čo najmenšieho počtu príbuzných nad hrobom. príp. v exteriéri cintorína pred obradnou sieňou.

V prípade ostatných úmrtí  správca cintorína za dodržaní bezpečnostných opatrení povolí klasický smútočný obrad. V prípade ďalších informácií je možné kontaktovať Slovenskú asociáciu pohrebných a kremačných služieb na email sapaks@sapaka.sk

Po obradoch budeme na náklady obecného úradu priestory dezinfikovať - napísal pán starosta  MUDr. Viliam Cíbik, PhD.