Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Sviečka za nenarodené deti 2020

Od pondelka (19.10. 2020) až do 1.11. 2020 budete mať možnosť vo farskom kostole, aj na filiálkach, podporiť kampaň Sviečka za nenarodené deti. Sviečky budú v kostoloch na viditeľných miestach spolu s letáčikmi, na ktorých nájdete bližšie informácie. Dobrovoľný príspevok (1€) za sviečku môžete vhadzovať do pripravených pokladničiek. Sviečku si ako spomienku na nenarodené deti zapálime 2.11.