Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Katechétka sa pýta, čo je to zázrak. Ferko vykríkne:
Keď nám poviete, že zajtra nemusíme ísť do školy.
Boh nás povolal skrze evanjelium, aby ste získali slávu nášho Pána Ježiša Krista.

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Sviečka za nenarodené deti 2020

Od pondelka (19.10. 2020) až do 1.11. 2020 budete mať možnosť vo farskom kostole, aj na filiálkach, podporiť kampaň Sviečka za nenarodené deti. Sviečky budú v kostoloch na viditeľných miestach spolu s letáčikmi, na ktorých nájdete bližšie informácie. Dobrovoľný príspevok (1€) za sviečku môžete vhadzovať do pripravených pokladničiek. Sviečku si ako spomienku na nenarodené deti zapálime 2.11.