Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Snúbenci sa berú v kostole. Obraz, ktorý je nad oltárom, je zakrytý.
Svadobný pár sa pýta kňaza, prečo je obraz zakrytý.
Najskôr Vás zosobášim, potom Vám to poviem.
Po sobáši príde kňaz za novomanželmi a odokryje im obraz.
Je na ňom nápis: Odpusť im Pane, lebo nevedia, čo činia. :-)
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Spojme sa v nedeľu 15. 03. 2020 o 15.00 hod.

Spojme sa v túto nedeľu 15. marca 2020 o 15.00 hod. v modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva a Slávnostného ruženca, po ktorom sa zasvätíme Sedembolestnej Panne Márii. 

Úmysel: za ochranu nás a našich rodín pred šíriacou sa nákazou - za jej zastavenie, za udravenie a potešenie nakazených a za uzdravenie všetkých ľudí a krajín sveta. Taktiež za zdravotnícky personál, policajtov, vojakov, hasičov, politikov a všetkých, ktorí bojujú proti tejto epidémií. Nech sa vo všetkom deje Božia vôľa! Pokiaľ môžete, rozšírte túto výzvu i ďalej!

Modlitba zasvätenia

Matka Sedembolestná! Volím si Ťa dnes za svoju Matku a Kráľovnú. 
Všetko, čím som, čo mám a čo konám, 
vkladám do tvojich rúk a zverujem pod tvoju ochranu. 
V úplnej oddanosti a láske sa skrze teba, Sedembolestná Panna, 
zasväcujem Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoju rodinu, 
spoločenstvá i celú spoločnosť a zvlášť slovenský národ, ktorého som dieťaťom na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť.

Prosím ťa, veď nás cestou obetavého prijímania každodenných ťažkostí, 
aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho Božského Syna. 
On svojím zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského Otca 
nás otvára pre Jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha Zlo a utrpenie 
a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti.

Amen!