Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Roráty 2019

Pozývame všetkých, ale najmä deti na rorátne sväté omše do farského kostola sv. Petra a Pavla v Pruskom.Sväté omše sa slávia v pondelok až sobotu ráno o 06:30 hod.
Deti po sv. omši dostanú nálepku do kalendára s biblickými postavami. Ak si niektoré dieťa knižku zobralo a na roráty nebude chodiť, nech ju posunie spolužiakom, ktorí na sv. omše budú chodiť.
Po svätej omši sú v Pastroračnom centre pre deti pripravené chutné raňajky (pondelok - piatok).