Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Podeľme sa 2021

15. ročník tradičného pôstneho podujatia Podeľme sa! 2021 nezastaví ani náročná pandemická situácia na Slovensku. Toto pôstne podujatie podporované Konferenciou biskupov Slovenska má v tejto zložitej a sociálne náročnej dobe na Slovensku ešte väčší význam. Katolícke hnutie žien Slovenska aj na základe minuloročnej skúsenosti prosí týmto všetkých dobrodincov a fanúšikov Pôstnej polievky k podpore tohto podujatia prostredníctvo darcovského portálu http://www.podelmesa.org.

Súčasná situácia, ktorá nedovoľuje organizovať a podávať tradičnú pôstnu polievku otcami biskupmi, kňazmi, rehoľníkmi, či v rámci spoločenstiev nás vyzýva k pôstnemu podujatiu, ktoré si dokáže každá rodina či blízka skupina osôb zorganizovať u seba doma a výslednú hodnotu štandardnejšieho obeda darovať v prospech tohto pôstneho podujatia.

Predstaviteľky Katolíckeho hnutia žien Slovenska zvážili, že tohtoročný výťažok poputuje na výstavbu skromných piatich bytových jednotiek pre chudobné rodiny s deťmi, ktoré prišli o strechu nad hlavou a hrozí im reálne bezdomovectvo. Súčasťou tejto jednoduchej stavby budú aj ambulantné priestory pre prácu psychológa s mnohokrát zranenými deťmi ako aj dobrovoľnícke doškoľovacie centrum, aby mohli tieto sociálne vylúčené deti dobehnúť všetko zameškané. Plánovaný jednoduchý bytový dom vyrastie Bernátovciach v blízkosti Košíc, kde sa katolícky kňaz otec Peter Gombita stará o zariadenie pre ľudí bez domova – Oázu – nádej pre nový život. V spolupráci so Spoločnosťou Úsmev ako dar otec Peter Gombita pripravil bezpečný domov už pre 12 ohrozených rodín v jednoduchých unimobunkách a v týchto dňoch obidve organizácie spoločne dokončili prvý bytový dom pre ďalšie 4 ohrozené rodiny. Dostupné sociálne nájomné bývanie, ktoré otec Peter Gombita so Spoločnosťou Úsmev ako dar na východnom Slovensku tvorí, je skutočným modelom stabilného, dlhodobého a bezpečného bývania pre zodpovedných rodičov, ktorým nízky príjem neumožňuje získať inú formu bývania pre zdravý, bezpečný vývoj a starostlivosť o svoje deti.

Zbierkový účet je nasledujúci :

Katolícke hnutie žien Slovenska

Mládežnícka 10,

841 10 Bratislava 46

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Hodžovo nám. 3,

811 06 Bratislava Číslo účtu -

IBAN: SK 50 1100 0000 0029 4001 6642
Uzatvorenie zbierky: 31.5.2021