Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Snúbenci sa berú v kostole. Obraz, ktorý je nad oltárom, je zakrytý.
Svadobný pár sa pýta kňaza, prečo je obraz zakrytý.
Najskôr Vás zosobášim, potom Vám to poviem.
Po sobáši príde kňaz za novomanželmi a odokryje im obraz.
Je na ňom nápis: Odpusť im Pane, lebo nevedia, čo činia. :-)
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Poďakovanie

Drahí farníci!

Radi by sme sa poďakovali všetkým, ktorí v tomto ťažkom čase pomohli pri zabezpečovaní dôstojného slávenia najväčších kresťanských sviatkov.

Ďakujeme p. organistovi, spevákom, kostolníkom, lektorom, asistencii, ľuďom, čo pripravovali výzdobu kostola. Vďaka patrí aj veriacim, ktorí zabezpečili čistotu nášho chrámu, ako aj všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli a pomohli. Veľká vďaka patrí Jankovi Šatkovi a Jankovi Šatkovi mladšiemu za službu technického zabezpečovania online prenosov sv. omší, obradov, pobožnosti krížovej cesty a modlitieb, a tiež spoločnosti RadioLAN. Ďakujeme aj Obecnému úradu v Pruskom za pomoc pri oznámení programu týchto slávení.

Nech Vás všetkých za Vašu obetu a pomoc odmení a požehná náš Zmŕtvychvstalý Pán.

Vaši kňazi