Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Poďakovanie

Drahí farníci!

Radi by sme sa poďakovali všetkým, ktorí v tomto ťažkom čase pomohli pri zabezpečovaní dôstojného slávenia najväčších kresťanských sviatkov.

Ďakujeme p. organistovi, spevákom, kostolníkom, lektorom, asistencii, ľuďom, čo pripravovali výzdobu kostola. Vďaka patrí aj veriacim, ktorí zabezpečili čistotu nášho chrámu, ako aj všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli a pomohli. Veľká vďaka patrí Jankovi Šatkovi a Jankovi Šatkovi mladšiemu za službu technického zabezpečovania online prenosov sv. omší, obradov, pobožnosti krížovej cesty a modlitieb, a tiež spoločnosti RadioLAN. Ďakujeme aj Obecnému úradu v Pruskom za pomoc pri oznámení programu týchto slávení.

Nech Vás všetkých za Vašu obetu a pomoc odmení a požehná náš Zmŕtvychvstalý Pán.

Vaši kňazi