Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

PIATOK (26.02.2021) po 1. pôstnej nedeli online prenos

Vravíte: ‚Nie je správne, ako koná Pán.‘ Počujte teda, vy z izraelského domu! Ja že nekonám správne? A nekonáte skôr vy nesprávne? (Ez 18, 25).

Hľadajme a spoznávajme Pánovu vôľu.

 

Pozývame Vás na sledovanie online prenosu svätej omše a k vytvoreniu duchovného spoločenstva veriacich. Obetujme túto svätú omšu za odvrátenie pandémie, skorú možnosť opätovne verejne sláviť bohoslužby a aby náš dobrotivý Pán ochraňoval, posilňoval a uzdravoval naše rodiny.

Link na sledovanie svätej omše z farského kostola sv. Petra a Pavla o 17:30 hod. nájdete tu: https://youtu.be/G0dM1BPPJ5U