Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Oznam starostu obce Pruské

VÁŽENÍ OBČANIA , PRIATELIA , 

oslovujem vás v tejto ťažkej dobe, ktorá stojí pred nami a bude trvať určite do leta, ak nie dlhšie. 

Opakovane dostávate na webe obce všetky dostupné informácie – budeme ich priebežne aktualizovať. 

Pre vážnosť situácie chcem napríklad zdôrazniť oznam z dnešnej britskej tlače, kde odporučili obmedzenie stretávania sa na 2 osoby, v Nemecku na 5 osôb. Vybudovanie fyzickej  bariéry  je jedna z ciest, aby sme vírus nešírili.  Vybudovanie takejto bariéry však neznamená izoláciu myšlienok, naopak, musíme sa duševne všetci spojiť a akoukoľvek činnosťou, či už modlitbou, dobrým slovom, vzájomnou úctou  alebo dobrovoľníckou aktivitou, si navzájom pomôcť.  Už naši predkovia sa v morovej prísahe takto spojili a zvíťazili, chce to ochotu pomáhať si a disciplínu .... 

V súčasnej dobe nám končia prvé nariadené karantény občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia. Tu chcem dôrazne apelovať, že karanténa nie je rekreácia a v karanténe je zodpovedné a ohľaduplné sedieť naozaj doma.  Ak občanovi v karanténe treba niečo nakúpiť,  môže kontaktovať Obecný úrad. Máme nahlásených dobrovoľníkov, ktorí by potrebné potraviny či lieky priniesli ku dverám... 

Pri ukončovaní PN-ky u karantény tiež netreba chodiť na Zdravotné stredisko za lekárom, stačí zatelefonovať a lekár Vás bude inštruovať, ako ďalej. 

Predpis liekov prosíme riešiť telefonicky. Tu však upozorňujem občanov, ktorí majú zdravotné karty doma, aby si ich - pri objednávaní liekov - pripravili pre potrebu overenia doporučení od špecialistov. 

Tých, ktorí majú záhradky odporučujem, pokiaľ je slnko, využili svoje záhrady na pobyt na čerstvom vzduchu, ale tak, aby neohrozovali alebo neobmedzovali susedov. 

Pri teplote nad 38°C a suchom kašli s bolesťami svalov a kĺbov, kontaktovali telefonicky lekára a rovnako aj pri kontakte s osobami, ktoré sa vrátili zo zahraničia. 

Nezabúdajme nielen na umývanie rúk, to by malo byť dostatočne dlhé. Dĺžku umývania stačí jednoducho odspievať, napríklad si dajte „V richtárovej studni“  alebo 3x po sebe „Živió, živió, živió“ a máte odmeraný čas na umývanie rúk. Netreba zabúdať ani na problém pravidelnej očisty kľučiek na dverách,  hlavne vchody a dvere do WC,  a to najlepšie roztokom koncentrovaného alkoholu. Rovnako hygienici odporúčajú splachovanie toaliet so zavretým vekom kvôli mikrokvapkám. 

Rúška si meňte prosím denne a treba ich buď vyvariť  alebo preprať a následne prežehliť. 

V obci šijú naši dobrovoľníci rúška. Tieto sa budeme snažiť rozdistribuovať tým najzraniteľnejším, seniorom nad 65 rokov do schránok. Všetky domácnosti tiež obdržia v týchto dňoch DVD o Obci Pruské, aby sa spoločne mohli rodiny zamyslieť aj nad odkazom z minulosti . 

Priatelia, je to len a len na nás, ako zvládneme spoločne tieto časy.  Aj keď zavrieme dvere, môžeme spoločne otvoriť duše a odhaliť ľudskosť v každom z nás. 

S úctou 

Viliam Cíbik, starosta obce Pruské 

Na záver ešte raz veľká vďaka všetkým dobrovoľníkom.