Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Snúbenci sa berú v kostole. Obraz, ktorý je nad oltárom, je zakrytý.
Svadobný pár sa pýta kňaza, prečo je obraz zakrytý.
Najskôr Vás zosobášim, potom Vám to poviem.
Po sobáši príde kňaz za novomanželmi a odokryje im obraz.
Je na ňom nápis: Odpusť im Pane, lebo nevedia, čo činia. :-)
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Oznam - finančná podpora farnosti

Milí spolufarníci, bratia a sestry!
S mnohými inými starosťami, ktoré nám súčasná situácia priniesla,  si možno mnohí z nás ani neuvedomili, že spolu s pozastavením verejných bohoslužieb došlo k takmer úplnému výpadku príjmov našej farnosti zo zvončeka a ofier. 

Finančné prostriedky, získané z týchto milodarov tvoria pre farnosť najdôležitejší príjem, z ktorého sa uhrádzajú prevádzkové a režijné výdavky.  Aj keď bez verejných sv. omší nie je nutné svietiť ani kúriť v takom rozsahu,  ako za bežných podmienok, predsa vznikajú nevyhnuté náklady na prevádzku kostolov, ako aj fary, kde tieto náklady zostávajú nezmenené. 

Chápeme ťažkú situáciu mnohých z nás, ktorí v tejto neľahkej dobe majú z rozličných dôvodov nižší príjem. Preto by sme radi poprosili a vyzvali všetkých tých, ktorí môžu aj v týchto mimoriadnych časoch prispieť na chod farnosti, aby zvážili podľa svojich možností finančnú podporu,  a to aj napriek tomu, že duchovná služba je dočasne obmedzená. Kto sa rozhodne pre podporu, môže tak urobiť do pokladničky vo farskom kostole (kostol býva denne od 07:00 do 18:00 hod. otvorený), prípadne počkať kým sa sv. omše znova začnú sláviť a potom bežnou formou (zvonček, ofera) prispieť viac.

Takisto môžete podporiť farnosť aj poukázaním finančných prostriedkov na účet farnosti číslo:

IBAN: SK2909000000000063662327, BIC: GIBASKBX

Zároveň dávame do pozornosti stále možnosť darovania podielu zaplatenej dane (tzv. 2% z daní ) pre neinvestičný fond Jonatán, ktorý podporuje aktivity vo farnosti. 

Vopred Pán Boh zaplať.

Túto našu iniciatívu sme konzultovali s p. farárom, ktorý ako štatutárny zástupca farnosti dal súhlas na jej zverejnenie a plne sa s ňou stotožňuje. 

 

Členovia farskej pastoračnej a ekonomickej rady