Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Ostatky sv. Vincenta vo farskom kostole

Zaujímavosťou nášho farského kostola sú relikvie sv. Vincenta. Ich príchod do Pruského sa spája s vtedajšími majiteľmi pruštianskeho panstva. Jeho majiteľ, gróf František Xaver Königsegg ich dostal ako dar od pápeža, ale z Ríma si ich musel doniesť sám. Preto poveril istého veriaceho človeka z Bohuníc, ktorý často putoval do Ríma k hrobom apoštolov sv. Petra a Pavla, aby ich priviezol do Pruského. Stalo sa tak v roku 1777. Keď ich tento človek priviezol z Ríma, boli najskôr skontrolované na Diecéznom úrade a potom ich poslali na ozdobenie sestrám klariskám do Trnavy. Keď sestra Skolastika Gostoniová bola s prácou hotová, dňa 24. 10. 1778 poslala relikvie do Pruského, bez toho, že by to oznámila grófovi Königseggovi. Gróf bol veľmi prekvapený, keď sa dozvedel, že relikvie sú už pri mestečku a vezú ich na jednoduchom rebrinovom voze. Preto hneď poslal svojich sluhov aj s lepším vozom, aby ich naň preložili a v slávnostnom sprievode ich doviezli do súkromnej kaplnky rodiny Königseggovcov v pruštianskom kaštieli.

Tieto sväté pozostatky tu zostali uložené dovtedy, kým nebol hotový oltár svätého Františka Xaverského v novom farskom kostole. O dva roky neskôr v roku 1780, keď už bolo všetko pripravené, gróf pri príležitosti prenesenia relikvií z kaplnky v kaštieli do farského kostola pozval novovysväteného nitrianskeho biskupa Antona Révaia. Ten prišiel 16. septembra 1780 aj v spoločnosti Antona Ďateľa, nitrianskeho kanonika a bývalého pruštianskeho farára. Na druhý deň ráno asi pol hodiny cesty od mestečka Pruské, postavili veriaci bohato ozdobený oltár, kde umiestnili relikvie svätého Vincenta. O ôsmej hodine ráno prišiel biskup k oltáru a bola krátka pobožnosť. Po nej bola procesia do farského kostola. Tam boli aj uložené na oltár svätého Františka Xaverského a potom nasledovala slávnostná svätá omša. Sviatočnú homíliu predniesol Jozef Nejedlý, bývalý pruštiansky farár, ktorý vtedy pôsobil v Ilave.

Tieto ostatky sa tešia veľkej úcte a záujmu až do dnešných dní.

Z dostupných prameňov spracoval Peter Pecuš