Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

OBMEDZENIA PLATNÉ OD 12. 12. 2020 PRE BOHOSLUŽBY

Od soboty 12. 12. 2020 na základe Vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici (RÚVZ) je počet veriacich pri bohoslužbách limitovaný plochou kostola - 15 m2 pre jednu osobu. Toto nariadenie platí do odvolania. Na Vršatci a v Krivokláte preto sv. omše v tomto období nebudú. Farský kostol má najväčšiu kapacitu 42 ľudí na jedno slávenie (so sedením v každej druhej veľkej lavici podľa označenia - miesta aj lavice!). Pri dverách bude služba, ktorá bude usmerňovať, a ktorú Vás prosíme rešpektovať. Prosíme Vás, aby ste sa prestriedali pri sv. omšiach a dopriali tak účasť každému. 5 miest bude rezerovaných pre rodinu, na ktorej úmysel bude slávená sv. omša. Nedeľná sv. omša o 10.15 bude vysielaná aj cez internet. V nedele budeme opäť rozdávať sv. prijímanie o 12.00 v Pruskom, Dulove a Horovciach. Za Vašu ústretovosť, obetavosť i zodpovednosť zo srdca ďakujeme.

V PLATNOSTI OSTÁVAJÚ AJ TIETO NARIADENIA:

1. vstup a pobyt v kostole len s prekrytými hornými dýchacími cestami;

2. požitie dezinfekcie pri vstupe do kostola;

3. dodržiavanie respiračnej etiky (kýchanie a kašlanie do vreckovky, rúška a lakťovej jamky);

4. zákaz podávania rúk;

5. častá dezinfekcia podlách, kľučiek, lavíc; 

6. počet osôb je určený počtom sedadiel a plochou kostola.

Prosíme Vás, aby ste si sadali len na vyznačené miesta. Počas rozdávania sv. prijímania Vás prosíme, aby ste prichádzali len cez stredovú uličku a to postupne - počnúc prvou lavicou - s dodržaním vyznačených odstupov. Tí, ktorým je znemožnené z vážnych zdravotných problémov prijímať na ruku, nech počkajú a prídu na záver rozdávania sv. prijímania. Vopred ďakujeme za ohľaduplnosť a rešpektovanie nastavených pravidiel. KBS informuje, že v platnosti naďalej zostane všeobecný dišpenz od povinnosti účasti na bohoslužbách, ako aj výzva pre seniorov, chronicky chorých, a všetky rizikové skupiny, aby s návštevami bohoslužieb ešte počkali.