Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Snúbenci sa berú v kostole. Obraz, ktorý je nad oltárom, je zakrytý.
Svadobný pár sa pýta kňaza, prečo je obraz zakrytý.
Najskôr Vás zosobášim, potom Vám to poviem.
Po sobáši príde kňaz za novomanželmi a odokryje im obraz.
Je na ňom nápis: Odpusť im Pane, lebo nevedia, čo činia. :-)
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

OBMEDZENIA PLATNÉ OD 12. 12. 2020 PRE BOHOSLUŽBY

Od soboty 12. 12. 2020 na základe Vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici (RÚVZ) je počet veriacich pri bohoslužbách limitovaný plochou kostola - 15 m2 pre jednu osobu. Toto nariadenie platí do odvolania. Na Vršatci a v Krivokláte preto sv. omše v tomto období nebudú. Farský kostol má najväčšiu kapacitu 42 ľudí na jedno slávenie (so sedením v každej druhej veľkej lavici podľa označenia - miesta aj lavice!). Pri dverách bude služba, ktorá bude usmerňovať, a ktorú Vás prosíme rešpektovať. Prosíme Vás, aby ste sa prestriedali pri sv. omšiach a dopriali tak účasť každému. 5 miest bude rezerovaných pre rodinu, na ktorej úmysel bude slávená sv. omša. Nedeľná sv. omša o 10.15 bude vysielaná aj cez internet. V nedele budeme opäť rozdávať sv. prijímanie o 12.00 v Pruskom, Dulove a Horovciach. Za Vašu ústretovosť, obetavosť i zodpovednosť zo srdca ďakujeme.

V PLATNOSTI OSTÁVAJÚ AJ TIETO NARIADENIA:

1. vstup a pobyt v kostole len s prekrytými hornými dýchacími cestami;

2. požitie dezinfekcie pri vstupe do kostola;

3. dodržiavanie respiračnej etiky (kýchanie a kašlanie do vreckovky, rúška a lakťovej jamky);

4. zákaz podávania rúk;

5. častá dezinfekcia podlách, kľučiek, lavíc; 

6. počet osôb je určený počtom sedadiel a plochou kostola.

Prosíme Vás, aby ste si sadali len na vyznačené miesta. Počas rozdávania sv. prijímania Vás prosíme, aby ste prichádzali len cez stredovú uličku a to postupne - počnúc prvou lavicou - s dodržaním vyznačených odstupov. Tí, ktorým je znemožnené z vážnych zdravotných problémov prijímať na ruku, nech počkajú a prídu na záver rozdávania sv. prijímania. Vopred ďakujeme za ohľaduplnosť a rešpektovanie nastavených pravidiel. KBS informuje, že v platnosti naďalej zostane všeobecný dišpenz od povinnosti účasti na bohoslužbách, ako aj výzva pre seniorov, chronicky chorých, a všetky rizikové skupiny, aby s návštevami bohoslužieb ešte počkali.