Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE | 30.05.2021 | sv. omša online | 10:15

 

„Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som Vám prikázal.  A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

 

Prajeme Vám požehnanú nedeľu. Aj dnes ponúkame možnosť sledovania online prenosu sv. omše z farského kostola sv. Petra a Pavla v Pruskom o 10:15 hod. na nedeľu Najsvätejšej Trojice. 
Prenos sv. omše môžete sledovať po kliknutí na túto adresu: https://youtu.be/86W1IMD7Qls