Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Snúbenci sa berú v kostole. Obraz, ktorý je nad oltárom, je zakrytý.
Svadobný pár sa pýta kňaza, prečo je obraz zakrytý.
Najskôr Vás zosobášim, potom Vám to poviem.
Po sobáši príde kňaz za novomanželmi a odokryje im obraz.
Je na ňom nápis: Odpusť im Pane, lebo nevedia, čo činia. :-)
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Najsvätejšej Trojice - OZNAMY (7.6.2020)

 

Liturgický kalendár

Štvrtok 11.6.

NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI

slávnosť (prikázaný sviatok)

Sobota 13.6..

Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi

spomienka

Dnes je zbierka pre potreby farnosti. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať!

Stretko pre deti - staršie i mladšie - bude tento týždeň z dôvodu slávnosti Božieho tela iba jedno - v stredu 10.6. o 17.00. Tešíme sa na Vás!

Vo štvrtok (11.6.) je cirkevne prikázaný sviatok – Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. V Dulove bude po sv. omši vo štvrtok nasledovať eucharistická procesia s oltárikmi okolo kostola. V nedeľu (14.6.) bude procesia v Pruskom po svätej omši o 10.15 a v Horovciach po sv. omši o 9.15. Deti nech si prinesú do sprievodu v košíkoch lupene kvetov. V prípade zlého počasia sa uskutočnia v kostoloch. Veriaci, ktorý sa zúčastní na recitovaní/speve hymnu Tantum ergo - Ctíme tútto sviatosť slávnu, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. 

V piatok bude vo farskom kostole adorácia pred sv. omšou. Začiatok bude o 17.00 a Eucharistické požehnanie bude pred začiatkom sv. omše. Všetci ste pozvaní. 

Birmovancov pozývame na sv. omšu v piatok (12. 6.) o 17.30, po ktorej bude spoločné stretnutie s katechézou. Animátori sa po skončení stretnú na farskom úrade. 

Pozývame deti a rodiny zapojiť sa do súťaže Hviezdy neba. Všetky informácie k súťaži nájdete na internetovej stránke farnosti aj na FB. Správne odpovede aj kresby nám môžete posielať na mailovú adresu farnosti tento týždeň do piatka (12.6.) do 18:00. Vyhodnotenie súťaže bude v nedeľu (14.6.). 

Sviatosť manželstva chcú prijať: Peter Novotný z L. Rovní a Laura Florišová z Bohuníc. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej manželskej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade.

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 1, Oľga Trenčanová. Vďaka za ochotu pomôcť.

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

 

Pruské

17.30

6.30

6.30

6.30

17.30

17.30

15.00 s.

17.30

7.20, 

10.15

Dulov

 

 

 

17.30

 

 

8.00

Horovce

 

17.30

 

16.00

 

 

9.15

Bohunice

 

 

 

 

 

 

 

Krivoklát

16.00

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

17.30

 

 

 

 

 

Úmysly sv. omší vo farskom kostole:

Pondelok:     + Anton (pohreb 27. 4.)

Utorok:         + rod. Rebrová, Hrehušová

Streda:         Zdravie a B. požehnanie pre Ľubomíra

Štvrtok:         ráno: + Ladislav večer:  za B. požehnanie pre členov Ruže Zvestovania P. Márie

Piatok:         + Mária (pohreb: 15. 4.)

Sobota:         Božie požehnanie pre Máriu a rodinu

Nedeľa:         7.20 - na úmysel 10.15 - za farnosť