Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Najsvätejšej Trojice - OZNAMY (31. 5. 2015)

Na budúcu nedeľu bude ofera - prvonedeľná zbierka pre potreby našej farnosti.

Dnes o 15.00 hodine vás pozývame na modlitbu svätého ruženca na Vršatskom HRADE.

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – Božie telo. Sväté omše budú v Pruskom 6.30 u františkánov a 17.30 vo farskom kostole. V Horovciach 17.30, v Mikušovciach 18.30, v Tuchyni 16.30 a v Dulove 18.30.

Eucharistická procesia v Pruskom bude v nedeľu po svätej omši 10.15, ktorá bude na námestí. Slávnosť bude sprevádzať dychová hudba Sedmerovanka. Deti, môžete si priniesť lupienky kvetov na výzdobu okolia kostola.

Ďakujeme animátorom, ktorí počas týždňa pripravovali pre deti program, tiež za peknú účasť na Noci kostolov a púti na Svätý Kopeček.

Farský kostol v Pruskom bude bývať otvorený počas týždňa od 7.00 do 17.00 hodiny. Môžete sa zastaviť na modlitbu a tichú adoráciu.

Pozývame vás k svätej spovedi v prvopiatkovom týždni mesiaca jún. Svätú spoveď budeme vysluhovať nasledovne:

Tuchyňa: hodinu a pol pred svätou omšou, Dulov: stredu od 17.00 do 18.30

Vršatec, Krivoklát: pol hodinu pred svätou omšou

Horovce: streda od 16.00 do 17.30

Bohunice: pondelok od 16.00 do 17.00

Podvažie: utorok od 18.00, Savčina utorok od 18.30

Mikušovce: streda od 18.30 do 19.30

Pruské: pred svätými omšami a v piatok od 15.30

Žiakov budeme spovedať v piatok od 12.30 do 13.30 hodiny vo farskom kostole. V piatok bude celofarská svätá omša a adorácia. Autobus pôjde vo zvyčajnom čase. Počas celého dňa bude vystavená Sviatosť Oltárna.

Chorých a nevládnych budeme spovedať v tomto týždni v pondelok Bohunice, vo štvrtok Pruské od 7.30, Dulov od 10.30, Horovce od 8.00 a v piatok Mikušovce a Tuchyňa.

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.30

 

6.3o

6.3o

6.3o f.

17.30

6.30

17.30

17.45

7.20, 10.15

17.45

Horovce

 

 

 

17.30

17.30

 

9.0o

Dulov

 

 

 

18.3o

 

 

8.00

Mikušovce

 

 

 

18.3o

18.30

 

10.30

Tuchyňa

 

17.3o

 

16.30

 

 

9.00

Krivoklát

16.30

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

6.3o