Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Kvetná nedeľa - OZNAMY (9. 4. 2017)

Budúca nedeľa je VEĽKONOČNÁ. Po svätých omšiach bude veľkonočná ofera. Za vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať. Na Veľkonočnú nedeľu bude svätá omša v Krivokláte o 9.00 hodine a vo Vršatskom Podhradí o 10.30 hodine.

Dnes (v nedeľu) navečer o 19.00 hodine bude vo františkánskom kostole krížová cesta, ktorú si pripravila mládež našej farnosti a divadelný súbor Hugo.

Veľkonočné TROJDNIE budeme sláviť v kostoloch Pruské, Horovce a Mikušovce. Slávenia budú všade v rovnakých časoch. Zelený štvrtok 17.30, Veľký piatok 15.00, Biela sobota 19.35 (po západe slnka).

Na Veľký piatok o 20.00 hodine vás pozývame na krížovú cestu v uliciach Pruského. Začneme pri františkánskom kostole. Krížovú cestu ukončíme vo farskom kostole poklonou svätému krížu. Boží hrob bude v Pruskom otvorený od piatku večera až do soboty večera nepretržite aj v noci. V Horovciach a Mikušovciach v piatok do 19.00 a v sobotu od 10.00 hodiny.

Príležitosť ku svätej spovedi bude ešte v Pruskom v utorok ráno od 5.30 do svätej omše. Dnes spovedáme v Novej Dubnici od 14.00 hodiny a v utorok večer od 17.00 do 19.00 v Ilave. Želáme vám krásne duchovné prežitie Veľkého týždňa.

Odchod autobusu na divadelné predstavenie POVOLANIE pápež je v utorok o 16.00 hodine z Námestia v Pruskom.

Srdečne vás pozývame na modlitbu za pokoj v Južnom Sudáne a na stretnutie s Pavlou Ráckovou, rodnou sestrou sestry Veroniky, misionárky, ktorá žila a v službe obetovala svoj život v Južnom Sudáne.

Stretnutie sa uskutoční vo farskom kostole v Pruskom v stredu o 18.00 hodine.

V pondelok o 18.00 je stretnutie birmovancov, ktorí budú v speváckom zbore a v službách počas birmovky. Na veľkonočnú nedeľu treba priniesť list biskupovi, ktorý píše každý birmovanec. V tomto týždni nie je ALFA večer, ale účasť na veľkonočnom TROJDNÍ.

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.3o

6.3o

6.3o

17.30

15.00

19.35

7.20, 10.15

17.45

Horovce

 

 

 

17.30

15.00

19.35

9.0o

Dulov

 

 

 

 

 

 

8.00

Mikušovce

 

 

 

17.30

15.00

19.35

10.30

Tuchyňa

 

 

 

 

 

 

9.0o

Krivoklát

 

 

 

 

 

 

9.0o

Vršatec

 

 

 

 

 

 

10.3o