Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

KRST PÁNA - OZNAMY (8.1.2017)

Dnešnou nedeľou sa končí vianočné obdobie a začína sa liturgické obdobie cez rok, ktoré bude trvať do Popolcovej stredy 1. marca. Vianočná výzdoba v kostoloch a našich príbytkoch môže byť ponechaná do sviatku Obetovania Pána 2. februára.

Ďakujeme dobrovoľníkom za zorganizovanie Farského plesu v Mikušovciach a všetkým, ktorí priniesli ceny do tomboly. Srdečná vďaka tiež za prípravu koledovania, jasličkových slávností, spevokolom za celú prípravu a priebeh Vianoc. Koledovaním DOBREJ NOVINY sme pomohli farnostiam v Afrike sumou: 10 070 €. Výťažok z tomboly na farskom plese bude odovzdaný núdznym našej farnosti, ktorých anonymne určili účastníci plesu.

Srdečne vďaka aj veriacim z Mikušoviec za občerstvenie (kapustnicu) počas výstupu na Vršatec. Fotografie a videá z Vianoc v našej farnosti si môžete pozrieť na stránke farnosti. Na stránke si tiež môžete pozrieť silvestrovskú štatistiku za rok 2016.

Ďakujeme za duchovné prežitie Vianoc v našom farskom spoločenstve.

Každý piatok večer vás pozývame do farského kostola ďakovať, prosiť a chváliť Pána za všetko, čo nám život prináša. O 17.30 začína svätá omša, po nej je do 18.30 adorácia, ktorú ukončujeme požehnaním. Každý piatok pôjde aj autobus o 16.30 z Mikušoviec.

Sviatosť krstu vysluhujeme v našej farnosti každú nedeľu po svätej omši, ktorá začína o 10.15. Náuka a zápis je vždy v sobotu dopoludnia o 9.00 hodine na fare. Sviatosť manželstva slávime zvyčajne v sobotu. Je však možné dohodnúť aj iný deň a uzatvoriť manželstvo bez veľkej slávnosti a hostiny. Termíny sobášov na tento rok môžete čím skôr zahlásiť na fare.

Koledníci DOBREJ NOVINY si môžu v sakristii prevziať malý darček od eRka.

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.3o

6.3o

6.3o

6.3o

 

17.3o

17.3o

7.20, 10.15

17.45

Horovce

 

6.3o

 

 

 

 

9.0o

Dulov

 

 

 

 

 

 

8.00

Mikušovce

 

 

 

 

 

 

10.30

Tuchyňa

 

 

 

 

 

 

9.00

Vršatec

6.3o