Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

KRST Pána - OZNAMY (10. 1. 2016)

Dnešnou nedeľou sa končí vianočné obdobie a začína liturgické obdobie cez rok, ktoré bude trvať do Popolcovej stredy (10. februára). Vianočná výzdoba v kostoloch a vašich príbytkoch môže byť ponechaná do sviatku Obetovania Pána 2. februára.

Ďakujeme dobrovoľníkom za zorganizovanie Farského plesu v Mikušovciach a všetkým, ktorí priniesli ceny do tomboly. Srdečná vďaka tiež za prípravu koledovania, jasličkových slávností, spevokolom za celú prípravu a priebeh Vianoc. Koledovaním DOBREJ NOVINY sme pomohli farnostiam v Afrike sumou: 9337,11 € a z koncertu TERCHOVSKÉ VIANOCE sumou: 2025,34 eur. Pre koledníkov pripravujeme výlet počas jarných prázdnin.

Srdečne vďaka aj veriacim z Mikušoviec za občerstvenie (kapustnicu) počas výstupu na Vršatec. Fotografie a videá z Vianoc v našej farnosti si môžete pozrieť na stránke našej farnosti www.farapruske.sk.

Ďakujeme za krásne prežitie Vianoc v našom farskom spoločenstve. Nech vás Pán obdarí svojím POKOJOM.

Každý piatok večer vás pozývame do farského kostola ďakovať, prosiť a chváliť Pána za všetko, čo nám život prináša. O 17.30 začína svätá omša, po nej je do 18.30 adorácia, ktorú ukončujeme požehnaním. Každý piatok pôjde aj autobus o 16.30 z Mikušoviec.

Sviatosť krstu vysluhujeme v našej farnosti každú nedeľu počas svätej omše o 10.15 alebo po nej. Náuka a zápis je vždy v sobotu dopoludnia o 9.00 hodine na fare. Sviatosť manželstva slávime zvyčajne v sobotu. Je však možné dohodnúť aj iný deň a uzatvoriť manželstvo bez veľkej slávnosti a hostiny. Termíny sobášov na tento rok môžete čím skôr zahlásiť na fare.

Prvé sväté prijímanie detí tretieho ročníka bude v tomto roku v nedeľu 15. mája v Mikušovciach a 22. mája v Pruskom. Prosíme rodičov, aby prichádzali spolu s deťmi na nedeľnú svätú omšu a spoločne sa s deťmi večer modlili.

Pondelok, utorok a stredu budúci týždeň budú v Pruskom sväté omše večer a bude ich sláviť kňaz a biblista Rastislav Dvorový zo Svätej Zeme. Po svätých omšiach vás pozývame na sériu prednášok na tému :"Škandál milosrdenstva". Bude to rozbor Evanjelia podľa Lukáša. Program začne vždy svätou omšou o 17.30, potom bude nasledovať prednáška s diskusiou v pastoračnom centre. Pozývame všetkých, ktorým Biblia nie je ľahostajná a túžia viac preniknúť do jej odkazu...

Rodák z farnosti Pruské Páter Martin Štefanec pozýva aj tohoto roku čitateľov Hlasov, rodákov, farníkov a známych na púť do Sv. Zeme. Púť sa uskutoční v pôstnom období, čo je najlepší čas pre duchovnú obnovu a prežitie času na miestach, kde žil Pán Ježiš. Zároveň je to čas, kedy je vo Sv. Zemi všetko zelené (tam už bude jar). Sprievodcom púte bude vdp. Michal Pitoniak (ktorý nás sprevádzal vo Sv. Zemi aj minulý rok). 

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

17.3o

17.3o

17.3o

6.3o

17.3o

17.45

7.20, 10,15

17.45

Horovce

 

6.3o

 

 

 

 

9.0o

Dulov

 

 

6.3o

 

 

 

8.00

Mikušovce

 

 

 

17.3o

 

 

10.30

Tuchyňa

 

 

 

 

6.3o

 

9.0o