Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod., 17:45 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Hlavná brána farského kostola

Človek prichádzajúci do nášho farského kostola vstupuje s určitými vnútornými pohnútkami. Stačí stlačiť kľučku brány a vojsť...

Početné národy a kultúry si v každej dobe uvedomovali dôležitosť srdca, tohto centrálneho ľudského orgánu, a dávali mu symbolický obsah. Stalo sa všeobecným symbolom lásky. Zo srdca pramenia vnútorné emócie, a preto je aj východzím bodom všetkého ľudského cítenia, myslenia a jednania.
      Kompozícia brány je založená na motíve srdca: menšieho, možno toho ľudského, vloženého do všeobjímajúceho – Božieho. Výtvarne sa jedná o niekoľko línií, kriviek a uzlov, ktoré majú svoj vnútorný poriadok. Spočiatku sa možno nazdávať, že obe strany brány sú identické, ide však o technický až matematický fígeľ, pretože symetria  je len zdanlivá.

Myšlienka vytvoriť hlavnú bránu do kostola vznikla ešte pred viac ako 15-imi rokmi, ale dostala svoju podobu až pred rokom. Postupne dozrievali nápady, kým celý tvorivý proces nenadobudol konkrétne tvary. Po roku sústredenej práce došlo v auguste 2011 ku konečnej realizácii osadenia brány. Vízia pokračovať v ďalších dvoch bránach je v štádiu skicovania, riešenia...
                                                                         Mgr. Art. Dominik  Monček

FOTO: Monika Mončeková