Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

FOTOGRAFIE Z FARSKÉHO DŇA 2024

V sobotu, 29.06.2024 na slávnosť sv. Petra a Pavla, patrónov nášho farského kostola sa od 15:00 hod. uskutočnil farský deň. 
V prílohe si môžete pozrieť fotografie z tejto vydarenej akcie.

Za foto ďakujeme fotografovi Lukášovi Bjaloňovi.