Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na konci hodiny náboženstva sa katechétka opýta žiakov: "Kto z vás by chcel ísť do neba?" Všetci sa hlásili okrem Móricka. "Čo, ty nechceš?", pýta sa ho katechétka. "Ja by som chcel, ale sľúbil som mame, že po škole pôjdem rovno domov."
„Láska je skutok viery a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske.“ (E. Fromm)

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

Ducha Svätého - oznamy (24. 5. 2015)

Dnes po svätých omšiach bude sviatočná ofera obetovaná na katolícke masmédiá: rádio Lumen, televíziu Lux aj detský časopis REBRÍK. Za vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať.

Dnes vás pozývame na modlitbu svätého ruženca do Horoviec ku krížu. Začneme o 15.00 modlitbou ruženca. Na budúcu nedeľu bude o 15.00 hodine ruženec na Vršatskom HRADE.

Na budúcu nedeľu je slávnosť Najsvätejšej Trojice a budeme sláviť HODY v Horovciach. Slávnostná svätá omša bude o 9.00 hodine a po svätej omši bude agapé. Môžete priniesť koláčiky na ponúkanie.

Od pondelka 25. mája do nedele 31. mája, teda v nasledujúcom týždni, pripravuje eRko akciu pod názvom „Vypni telku, zapni seba“. Deti sa môžu rozhodnúť na jeden týždeň nepozerať televíziu a internet, pričom na každý deň od 18.00 do 19.00 pripravujeme pre deti športový večer na veľkom futbalovom ihrisku v Pruskom. Najlepšie by bolo, keby sa celá rodina rozhodla nepozerať televíznu obrazovku v tomto týždni, ale je to na slobodnom rozhodnutí.

eRko tábor sa v tomto roku uskutoční od 9. do 15. augusta pre deti od 3. do 8. ročníka v Škole v prírode v Terchovej. Prihlášky si môžete pre deti prevziať v sakristii.

V piatok máme Noc kostolov. 7 kostolov našej farnosti bude otvorených od 19.00 do 23.00 hodiny. Po kostoloch bude putovať ikona Svätej Rodiny v nasledujúcich časoch:

Mikušovce - kaplnka pri ceste 19.00: Litánie k Jánovi Pavlovi II.,

kostol v Mikušovciach 19.30: Korunka k Božiemu milosrdenstvu,

kostol Tuchyňa 20.00: Loretánske litánie,

františkánky kostol 20.30: modlitba za kňazské a rehoľné povolania,

farský kostol v Pruskom 21.00: modlitba Taizé,

kostol Horovce 22.00: ruženec,

kostol Dulov 23.00: krížová cesta.

V týchto časoch bude ikona v kostoloch a budeme sa spoločne modliť za naše rodiny. Ak chcete, môžete putovať po všetkých 7 kostoloch našej farnosti. V každom kostole dostanete aj záložku.

V sobotu o 14.00 hodine sviatosť manželstva príjmu: Zdenko Dzurňák z Dubnice nad Váhom a Veronika Škereňová z Pruského. O 15.00 hodine Martin Jurkovič z Trenčína a Jana Ciesarová z Horoviec. Mladomanželom vyprosujeme veľa lásky a Božieho požehnania.

V stredu bude detská svätá omša a v piatok bude celofarská svätá omša, na ktorú vás privezie a po nej aj odvezie autobus.

Odchod autobusu na púť na Svätý Kopeček a do mesta Olomouc bude vo štvrtok o 7.00 hodine z Námestia v Pruskom.

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.3o

6.3o

17.30

6.3o

frant.

17.30

14.00

15.00

17.45

7.20, 10.15

17.45

Horovce

 

6.3o

 

 

 

 

9.0o

Dulov

 

 

6.3o

 

 

 

8.00

Mikušovce

 

 

 

17.3o

 

 

10.30

Tuchyňa

 

 

 

 

6.3o

 

9.0o