Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Ducha Svätého - oznamy (24. 5. 2015)

Dnes po svätých omšiach bude sviatočná ofera obetovaná na katolícke masmédiá: rádio Lumen, televíziu Lux aj detský časopis REBRÍK. Za vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať.

Dnes vás pozývame na modlitbu svätého ruženca do Horoviec ku krížu. Začneme o 15.00 modlitbou ruženca. Na budúcu nedeľu bude o 15.00 hodine ruženec na Vršatskom HRADE.

Na budúcu nedeľu je slávnosť Najsvätejšej Trojice a budeme sláviť HODY v Horovciach. Slávnostná svätá omša bude o 9.00 hodine a po svätej omši bude agapé. Môžete priniesť koláčiky na ponúkanie.

Od pondelka 25. mája do nedele 31. mája, teda v nasledujúcom týždni, pripravuje eRko akciu pod názvom „Vypni telku, zapni seba“. Deti sa môžu rozhodnúť na jeden týždeň nepozerať televíziu a internet, pričom na každý deň od 18.00 do 19.00 pripravujeme pre deti športový večer na veľkom futbalovom ihrisku v Pruskom. Najlepšie by bolo, keby sa celá rodina rozhodla nepozerať televíznu obrazovku v tomto týždni, ale je to na slobodnom rozhodnutí.

eRko tábor sa v tomto roku uskutoční od 9. do 15. augusta pre deti od 3. do 8. ročníka v Škole v prírode v Terchovej. Prihlášky si môžete pre deti prevziať v sakristii.

V piatok máme Noc kostolov. 7 kostolov našej farnosti bude otvorených od 19.00 do 23.00 hodiny. Po kostoloch bude putovať ikona Svätej Rodiny v nasledujúcich časoch:

Mikušovce - kaplnka pri ceste 19.00: Litánie k Jánovi Pavlovi II.,

kostol v Mikušovciach 19.30: Korunka k Božiemu milosrdenstvu,

kostol Tuchyňa 20.00: Loretánske litánie,

františkánky kostol 20.30: modlitba za kňazské a rehoľné povolania,

farský kostol v Pruskom 21.00: modlitba Taizé,

kostol Horovce 22.00: ruženec,

kostol Dulov 23.00: krížová cesta.

V týchto časoch bude ikona v kostoloch a budeme sa spoločne modliť za naše rodiny. Ak chcete, môžete putovať po všetkých 7 kostoloch našej farnosti. V každom kostole dostanete aj záložku.

V sobotu o 14.00 hodine sviatosť manželstva príjmu: Zdenko Dzurňák z Dubnice nad Váhom a Veronika Škereňová z Pruského. O 15.00 hodine Martin Jurkovič z Trenčína a Jana Ciesarová z Horoviec. Mladomanželom vyprosujeme veľa lásky a Božieho požehnania.

V stredu bude detská svätá omša a v piatok bude celofarská svätá omša, na ktorú vás privezie a po nej aj odvezie autobus.

Odchod autobusu na púť na Svätý Kopeček a do mesta Olomouc bude vo štvrtok o 7.00 hodine z Námestia v Pruskom.

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.3o

6.3o

17.30

6.3o

frant.

17.30

14.00

15.00

17.45

7.20, 10.15

17.45

Horovce

 

6.3o

 

 

 

 

9.0o

Dulov

 

 

6.3o

 

 

 

8.00

Mikušovce

 

 

 

17.3o

 

 

10.30

Tuchyňa

 

 

 

 

6.3o

 

9.0o