Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

DÔLEŽITÝ OZNAM O SLÁVENÍ SV.OMŠÍ VO FARNOSTI

Dnes popoludní bolo obnovené verejné slávenie bohoslužieb pri zachovaní akutálne platných predpisov. V našej farnosti pri aplikovaní pastoračnej múdrosti a situácie vo farnosti budú verejné sv. omše až od soboty 7. 11. 2020. 

Okrem kňaza sa na verejnom slávení môžu zúčastniť 4 členovia rodiny, na ktorej úmysel bude slávená sv. omša. (je potrebné mať u seba certifikát s negatívnym testom).

Rozpis sv. omší:

V sobotu 7.11. o 17.45 - za zdravie a B. požehnanie pre členov rodiny Krivoklátskej

V nedeľu 8. 11. o 7.20  - za + Ondreja, Máriu a súrodencov (Pruské)

V nedeľu 8. 11. o 10.15 - za farnosť Pruské (Pruské)

V nedeľu 8. 11. - na filiálkach Dulov a Horovce vo zvyčajnom čase s úmyslom, ktorý je zapísaný.

Naďalej je v platnosti dišpenz udelený cirkevnou autoritou od účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok (s povinnosťou zúčastniť sa na nej duchovne). Prosíme Vás o porozumenie, trpezlivosť a modlitby, aby sa vzniknutá situácia vyriešila v dohľadnom čase. 

Ohľadom krstov, sobášov a pohrebov zostáva v platnosti to, čo doteraz (pre najbližších príbuzných, s limitom jedna osoba na 15m2 chrámu v interiéri - v Pruskom je to 30 ľudí -  a 2m rozostupy v exteriéri).

Sv. prijímanie sa v našej farnosti bude rozdávať v nedeľu o 12.00 v Pruskom, Horovciach a Dulove - opäť Vás prosíme, aby sme aj v tomto ostali disciplínovaní a netvorili zhromaždenia väčšie ako 6 ľudí. Prosíme Vás, aby ste rešpektovali usmernenia vysluhovateľa sv. prijímania na konkrétnom mieste.  

Pre nás všetkých platí nosenie rúška s prekrytím horných dýchacích ciest, 2 m odstup, dezinfekcia a certifikát s negatívnym výsledkom testu, ktorý je potrebné nosiť u seba v prípade kontroly. Za porozumenie, zodpovednosť a obetavosť Vám zo srdca ďakujeme!