Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Snúbenci sa berú v kostole. Obraz, ktorý je nad oltárom, je zakrytý.
Svadobný pár sa pýta kňaza, prečo je obraz zakrytý.
Najskôr Vás zosobášim, potom Vám to poviem.
Po sobáši príde kňaz za novomanželmi a odokryje im obraz.
Je na ňom nápis: Odpusť im Pane, lebo nevedia, čo činia. :-)
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

DÔLEŽITÝ OZNAM O SLÁVENÍ SV.OMŠÍ VO FARNOSTI

Dnes popoludní bolo obnovené verejné slávenie bohoslužieb pri zachovaní akutálne platných predpisov. V našej farnosti pri aplikovaní pastoračnej múdrosti a situácie vo farnosti budú verejné sv. omše až od soboty 7. 11. 2020. 

Okrem kňaza sa na verejnom slávení môžu zúčastniť 4 členovia rodiny, na ktorej úmysel bude slávená sv. omša. (je potrebné mať u seba certifikát s negatívnym testom).

Rozpis sv. omší:

V sobotu 7.11. o 17.45 - za zdravie a B. požehnanie pre členov rodiny Krivoklátskej

V nedeľu 8. 11. o 7.20  - za + Ondreja, Máriu a súrodencov (Pruské)

V nedeľu 8. 11. o 10.15 - za farnosť Pruské (Pruské)

V nedeľu 8. 11. - na filiálkach Dulov a Horovce vo zvyčajnom čase s úmyslom, ktorý je zapísaný.

Naďalej je v platnosti dišpenz udelený cirkevnou autoritou od účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok (s povinnosťou zúčastniť sa na nej duchovne). Prosíme Vás o porozumenie, trpezlivosť a modlitby, aby sa vzniknutá situácia vyriešila v dohľadnom čase. 

Ohľadom krstov, sobášov a pohrebov zostáva v platnosti to, čo doteraz (pre najbližších príbuzných, s limitom jedna osoba na 15m2 chrámu v interiéri - v Pruskom je to 30 ľudí -  a 2m rozostupy v exteriéri).

Sv. prijímanie sa v našej farnosti bude rozdávať v nedeľu o 12.00 v Pruskom, Horovciach a Dulove - opäť Vás prosíme, aby sme aj v tomto ostali disciplínovaní a netvorili zhromaždenia väčšie ako 6 ľudí. Prosíme Vás, aby ste rešpektovali usmernenia vysluhovateľa sv. prijímania na konkrétnom mieste.  

Pre nás všetkých platí nosenie rúška s prekrytím horných dýchacích ciest, 2 m odstup, dezinfekcia a certifikát s negatívnym výsledkom testu, ktorý je potrebné nosiť u seba v prípade kontroly. Za porozumenie, zodpovednosť a obetavosť Vám zo srdca ďakujeme!