Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Snúbenci sa berú v kostole. Obraz, ktorý je nad oltárom, je zakrytý.
Svadobný pár sa pýta kňaza, prečo je obraz zakrytý.
Najskôr Vás zosobášim, potom Vám to poviem.
Po sobáši príde kňaz za novomanželmi a odokryje im obraz.
Je na ňom nápis: Odpusť im Pane, lebo nevedia, čo činia. :-)
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

DOČASNÉ ZRUŠENENIE AKCIÍ VO FARNOSTI

Milión detí sa modlí ruženec

Vzhľadom na protiepidemiologické opatrenia platné od 15.10. 2020 pozývame deti a rodiny k zjednoteniu sa v modlitbe posv. ruženca Z našich DOMOVOV v nedeľu o 17:00 hod. Modlime sa spoločne za JEDNOTU, MIER vo svete, aj za ukončenie tejto ťažkej situácie. (VIAC NA FACEBOOK-U FARNOSTI)

Stretká

Od 15.10. 2020 až do odvolania RUŠÍME stretká pre deti. Myslíme na vás v modlitbe a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné chvíle. Držte sa v zdraví a buďte dobrí, ak môžete!

Florbal

Od 13. 10. 2020 sú načas zrušené naše florbalove aktivity - tak pre malých florbalistov ako aj pre starších. Ostaňme fit, ostaňme zdraví a tešíme sa na ďalšie skríženie florbalových palíc!