Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na konci hodiny náboženstva sa katechétka opýta žiakov: "Kto z vás by chcel ísť do neba?" Všetci sa hlásili okrem Móricka. "Čo, ty nechceš?", pýta sa ho katechétka. "Ja by som chcel, ale sľúbil som mame, že po škole pôjdem rovno domov."
Požehnané Veľkonočné sviatky plné milosti a nádeje z Kristovho zmŕtvychvstania!

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

Darujte 2% zo svojich daní

 

2% zo svojich daní môžete poukázať neinvestičnému fondu Jonatán na podporu aktivít v našej farnosti. Tlačivá sú v sakristii, príp. si ich môžete stiahnuť na tomto mieste (vyhlásenie, potvrdenie).

Kto v roku 2018 odpracoval 40 hodín v dobrovoľníckej službe, môže darovať 3 %. K vyhláseniu je potrebné priložiť potvrdenie od organizácie, kde bola nezištná služba v roku 2018, v rozsahu najmenej 40 hodín, vykonávaná. Kto sa na dobrovoľníckej službe podieľal v našej farnosti, potvrdenie si môže vyzdvihnúť v sakristii.

Upozorňujeme, že údaje do vyhlásenia je nutné vypisovať veľkým paličkovým písmom!