Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

BIELA SOBOTA - VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA FOTOGRAFIE

Veľkonočná vigília je noc, ktorou sa začína Veľkonočná nedeľa. Podľa pradávnej tradície je táto noc očakávaním Pánanoc bdenia, zasvätená Pánovi. Je nazývaná aj Matkou všetkých vigílií. Oslava Kristovho zmŕtvychvstania sa začína veľkonočnou vigíliou. Počas Veľkonočnej vigílie cirkev bdie a slávi Kristovo zmŕtvychvstanie. Veriaci s horiacimi sviecami v rukách sa majú podobať ľudom očakávajúcim návrat svojho Pána. Keď príde a nájde ich bedliť, dá im miesto pri svojom stole. Slávenie je rozdelené do viacerých častí.
Po krátkom obrade svetla (prvá časť vigílie) svätá Cirkev rozjíma o divoch, ktoré Pán konal od začiatku pre svoj ľud, a prejavuje dôveru v Pánovo slovo a v jeho prísľub (druhá časť vigílie - liturgia slova); ked nastáva deň zmŕtvychvstania, celá Cirkev spolu s tými, čo sa znovuzrodili v krste (tretia čast vigílie), je pozvaná na sviatostnú hostinu, ktorú svojmu ľudu pripravil Pán svojou smrťou a zmŕtvychvstaním (štvrtá časť vigílie). Poslednou časťou je Obrad vzkriesenia Pána, ktorý je spojený aj s vonkajšou procesiou na čele s Eucharistiou v monštrancii a sochou Zmŕtvychvstalého. Tento obrad je tradíciou v našich krajoch. Kristus sa stal svetlom sveta, našou nádejou, že aj my po smrti opäť s ním vstaneme z mŕtvych. Zmŕtvychvstalý Pán Ježiš je naším svetlom, našou nádejou, istotou a radosťou.

„Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych! Aleluja!“

Za fotografie ďakujeme Ondrejovi Chmelíkovi.