Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Snúbenci sa berú v kostole. Obraz, ktorý je nad oltárom, je zakrytý.
Svadobný pár sa pýta kňaza, prečo je obraz zakrytý.
Najskôr Vás zosobášim, potom Vám to poviem.
Po sobáši príde kňaz za novomanželmi a odokryje im obraz.
Je na ňom nápis: Odpusť im Pane, lebo nevedia, čo činia. :-)
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Adventná aktivita - Jesseho strom

Advent v rodinách

Milé rodiny, milé deti

prinášame vám inšpiráciu, ako môžete prežiť Advent a pripraviť sa tak na slávenie vianočných sviatkov. Jesseho strom je fascinujúci spôsob pripomínania si dejín spásy. Je to spôsob, akým rodina – domáca cirkev – slávi tajomstvo Pána prechádzajúceho dejinami až po vrcholný moment Vtelenia. Ukazuje na to, čo je dôležité – Kristus.

Pozývame deti, aby si v sobotu a v nedeľu po sv. omšiach prišli zobrať symboly a zoznam čítaní na adventné obdobie. Doma si môžete spolu vytvoriť veľký strom - nakreslený, namaľovaný, strom z látky, živý stromček či vetvičky vo váze. Na tento strom budete počas adventu pridávať jednotlivé symboly (na každý deň je určený konkrétny symbol, nájdete to v zozname čítaní), ktoré si deti vyfarbia. Symboly si viete vyrobiť aj doma podľa predlohy, ktorá je nižšie. Čítanie zo Sv. písma môžete čítať pri adventom venci a ukončiť vlastnou modlitbou, ďakovaním.

Zoznam čítaní:

https://zastolom.sk/.../2017/11/vyzva-zoznam-citani.pdf

Potešíme sa každej fotke vášho prežívania adventného času! Prajeme požehnané chvíle v rodinách!

Na stiahnutie:

https://drive.google.com/drive/folders/1XCk0y1NM-ZfpULL03_XnMOws5diEoUya?usp=sharing