Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na hodine náboženstva sa katechétka pýta žiakov: "Ktorá je prvá sviatosť?" Malá Anička odpovedá, že je to sviatosť manželstva. Katechétka ju opravila, že prvou sviatosťou je krst. Ale Anička sa nedala: "V našej rodine to tak nie je. My sme slušná rodina a vieme, čo sa patrí. Najprv sobáš a až potom krst."
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému...

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

6. veľkonočná - OZNAMY (21. 5. 2017)

Dnes popoludní o 14.00 hodine vás pozývame na modlitbu svätého RUŽENCA v Horovciach pri kríži za Dráhami.

Vo štvrtok je cirkevne prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Sväté omše budú v Pruskom 6.30 u františkánov a 17.30 vo farskom kostole. V Horovciach 17.30, v Mikušovciach 18.30, v Tuchyni 16.30 a v Dulove 18.30.

Ďakujeme všetkým za účasť na púti na Butkove a na Misijnej púti detí minulý víkend. Tiež ďakujeme rodičom prvoprijímajúcich detí za aktívnu pomoc pri príprave na slávnosti.

DVD záznam z birmovky si môžete zakúpiť v sakristii. Cena je 8 eur a stačí ich priniesť aj budúcu nedeľu.

V piatok 26. 5. po adorácii bude v klubovni stretnutie eRko animátorov, ktorí chcú pripravovať program na Farskom dni.

V piatok vás pozývame na celofarskú svätú omšu s adoráciou. Autobus pôjde o 16.30 hodine z Mikušoviec cez jednotlivé obce.

V sobotu o 15.00 hodine sviatosť manželstva uzatvoria Milan Mujkoš a Tatiana Poliaková. Mladomanželom vyprosujeme veľa lásky a Božieho požehnania.

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.3o

6.3o

6.3o

6.3o f.

17.30

17.30

15.00

17.45

7.20, 10,15

17.45

Horovce

 

 

 

17.30

 

 

9.0o

Dulov

 

 

 

18.3o

 

 

8.00

Mikušovce

 

 

 

18.3o

 

 

10.30

Tuchyňa

 

 

 

16.30

 

 

9.00

vršatec