Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - OZNAMY (10.5. 2020)

Aj naďalej platia zdravotné a bezpečnostné opatrenia vydané vládou a prijaté Konfernciou biskupov Slovenska, ktorých plné znenie nájdete na farskej stránke, fb, i vo výveske. Spoľahlivé informácie o ďalších krokoch v Cirkvi nájdete na stránke www.kbs.sk. Ostatné, i keď kresťanské stránky môžu mať informácie, ktoré sú len názory alebo komentáre, a z toho dôvodu nemusia byť vždy spoľahlivé.

Centrum sociálnych službieb LÚČ v Pruskom žiada všetkých občanov, ale i návštevy, ktoré prídu do Pruského, aby klientom centra nepodávali cez plot absolútne nič. Klienti sú v centre zabezpečení, preto rešpektujte toto nariadnenie vzhľadom na zdravie všetkých. Informácie o centre nájdete na internete: http://www.csspruske.sk 

Slávnosti prvého sv. prijímania a birmovky sa načas odkladajú. Akonáhle budeme vedieť dátumy jednotlivých slávaní budete včas informovaní. Prosíme Vás teda o trpezlivosť a pochopenie pri planovaní týchto slávností. 

Deti a každú súťaživú dušu pozývame sledovať farskú stránku, na ktorej nájdu rôzne aktivity a súťaže. Dnes máte ešte šancu zapojiť sa do posledného kola Kovid kvízu, ktorý potom nahradí nová súťaž. Žrebovanie posledného kola bude v pondelok. Výhercov hlavných cien vyžrebujeme budúcu nedeľu. 

Sviatosť manželstva chcú prijať: Matin Chudada z Lednice a Veronika Sieklová z Horoviec. Peter Dohňanský z Horoviec a Nina Bafiová zo Spišského Štiavnika. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej manželskej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade.

Na budúcu sobotu (16.5.) o 10.00 sa uskutoční veľké upratovanie kostola. Na starosti ho bude mať skupina č. 12, vedúca p. Ľudmila Mončeková. Do upratovania a čistenia farského kostola pozývame nielen členov tejto upratovacej skupiny, ale všetkých čo sú ochotní pomôcť. Už vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

 

Pruské

17.30

6.30

6.30

6.30

17.30

6.30

7.20, 10.15

Dulov

 

 

 

17.30

 

 

8.00

Horovce

 

17.30

 

 

 

 

9.15

Bohunice

 

 

 

 

 

 

 

Krivoklát

16.00

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

17.30

 

 

 

 

Úmysly sv. omší vo farskom kostole:

Pondelok:         + Anton, Antónia, Anton

Utorok:         + Jozef a Anna

Streda:         Za zdravie a B. požehnanie pre Romanku a dieťa

Štvrtok:         Za zdravie a B. požehnanie pre rodinu a za obrátenie detí

Piatok:         Za požehnanie pre rodinu

Sobota:         + Malvínka, Mária, Emília a príbuzní

Nedeľa:         7.20 - na úmysel 10.15 - za farnosť