Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod., 17:45 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

5. cezročná - OZNAMY (7. 2. 2016)

Dnes po svätých omšiach je prvonedeľná ofera – zbierka pre potreby našej farnosti. Za vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať.

V stredu začíname prežívať pôstne obdobie. Popolcová streda je dňom pôstu od jedla a môžeme vynechať aj televíziu i internet. Sväté omše budú: Pruské 6.30, 17.30; Mikušovce 18.30; Horovce 17.30; Tuchyňa 16.30; Dulov 18.30. Od Popolcovej stredy večera do soboty večera bude vo farskom kostole trojdňová adorácia – 3x24 hodín, aj v noci. V kostole bude možnosť napísať modlitby a mená zosnulých na modlitbové panely. Deti môžu nakresliť Ježišovi obrázok. Adoráciu ukončíme v sobotu o 19.30 hodine modlitbovým Taizé stretnutím, kde budú mená zosnulých a modlitby prečítané. (ZOZNAM SUŽEIB na nahlásenie)

Každý deň v pôstnom období (od pondelka do nedele) až do Nedele Božieho milosrdenstva sa budeme modliť vo farskom kostole o 15.00 hodine ruženec - Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Pozývame vás v tento čas modliť sa a odprosovať za naše hriechy.

Počas pôstu ponúka Mons. Jozef Šelinga pravidelné katechézy na tému Božie milosrdenstvo v duchu výzvy Svätého Otca Františka. Stretnutia budú bývať vo štvrtok o 18.00 hodine v Pastoračnom centre v Pruskom. Takže už tento týždeň o 18.00 hodine v pastoračnom centre – bude sa podávať káva a čaj.

Pred touto prednáškou o 16.30 bude diskusia a prednáška Renáty Ocílkovej na tému: Rodina a jej ohrozenie rodovou ideológiou. Menovaná pracuje ako koordinátorka KBS pre ľudské práva.

Budúcu nedeľu aj sobotu večer v Pruskom budeme udeľovať počas všetkých omší sviatosť pomazania nemocných. Tí, ktorí máte v rodine chorých alebo starých členov, preukážte im dobrý skutok a privezte ich podľa možnosti na svätú omšu. Sviatosť môže prijať každý, kto dovŕšil 65-ty rok veku života, alebo potrebuje posilu v chorobe.

Ak chcete darovať 2 % alebo 3 % zo svojich daní na aktivity farnosti, môžete si vyzdvihnúť v sakristii tlačivá. Kto odpracoval 40 hodín v dobrovoľníckej službe v roku 2015, môže darovať 3 %, ale musí priložiť potvrdenie, ktoré vám môžeme dať tiež v sakristii. Zapojte sa a pomôžete tak aktivitám farnosti.

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.3o

6.3o

6.3o

17.30

6.3o

17.30

17.45

7.20, 10,15

17.45

Horovce

 

6.3o

17.30

 

 

 

9.0o

Dulov

 

 

18.30

 

 

 

8.00

Mikušovce

 

 

18.30

17.30

 

 

10.30

Tuchyňa

 

 

16.30

 

6.3o

 

9.00