Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na konci hodiny náboženstva sa katechétka opýta žiakov: "Kto z vás by chcel ísť do neba?" Všetci sa hlásili okrem Móricka. "Čo, ty nechceš?", pýta sa ho katechétka. "Ja by som chcel, ale sľúbil som mame, že po škole pôjdem rovno domov."
„Láska je skutok viery a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske.“ (E. Fromm)

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

47. farský leták - VIANOCE 2017/2018

Hodinová adorácia – príprava na svätú spoveď

V piatok 15. decembra vás pozývame pripraviť sa na vianočnú svätú spoveď. Začneme vo farskom kostole v Pruskom o 17.30 hodine prednáškou a po nej bude hodinová tichá adorácia. Autobus pôjde o 16.30 hodine z Mikušoviec cez obce našej farnosti.

Svätá spoveď pred VIANOCAMI

ŠTVRTOK – 21. decembra 2017

Pruské: dopoludnia: 10.00 – 11.45, popoludní: 15.00 – 17.00

Horovce, Dulov: dopoludnia: 10.00 – 11.30, popoludní: 15.00 – 17.00

Boh – Otec nás pozýva a čaká s otvorenou náručou.

ŽIVÝ BETLEHEM – sobota 16.decembra o 16.00 na farskom dvore

JASLIČKOVÁ SLÁVNOSŤ – Božie narodenie (25.12.): Pruské 15.00, Horovce, Dulov 16.00

DOBRÁ NOVINA – koledníci budú chodiť po príbytkoch na sviatok svätého Štefana (26.12.). Nahláste sa v sakristii.

Vianoce 2017/2018

24. 12. nedeľa – Štedrý deň, Narodenie Pána (polnočná)

Pruské: 24.00; Horovce: 24.00; Dulov 22.30

25. 12. pondelok – Narodenie Pána

Pruské: 7.20, 10.15, 17.45; Horovce 9.00; Dulov 8.00, Krivoklát 9.00, Vršatské Podhradie 10.30. Po svätých omšiach je vianočná ofera.

26. 12. utorok - svätého Štefana, prvého mučeníka

Pruské: 7.20, 10.15, 17.45; Horovce 9.00; Dulov 8.00

29. 12. piatok – svätá omša s adoráciou a vianočnými koledami

V Pruskom o 17.30. Svätá omša bude celofarská s objednaným autobusom o 16.30 z Mikušoviec.

31. 12. 2017 nedeľa – Silvester

Ďakovné sväté omše za uplynulý rok: Pruské: 7.20, 10.15, 17.45; Horovce 9.00; Dulov 8.00

Pozývame vás prežiť prechod zo starého do nového roku vo farskom kostole v Pruskom. Začneme adoráciou o 23.30. O 24.00 hodine bude eucharistické požehnanie.

1. 1. 2018 pondelok – Nový rok

Pruské: 7.20, 10.15, 17.45; Horovce 9.00; Dulov 8.00. Po svätých omšiach je novoročná ofera.

5. 1. piatok – svätá omša s adoráciou a vianočnými koledami

V Dulove o 17.30. Svätá omša bude celofarská s objednaným autobusom o 16.30 z Mikušoviec cez Tuchyňu, Pruské a Horovce.

6. 1. sobota – Zjavenie Pána (Troch kráľov)

Pruské: 7.20, 10.15, 17.45; Horovce 9.00; Dulov 8.00. Po svätých omšiach je trojkráľová zbierka na aktivity počas roka 2018.

7. 1. nedeľa – Krst Krista Pána

Pruské: 7.20, 10.15, 17.45; Horovce 9.00; Dulov 8.00. Nedeľou Krstu Krista Pána sa končí vianočné obdobie.

Divadelné predstavenie – svätý Filip Neri „Buďte dobrí, ak môžete…“

Vo štvrtok 28. decembra o 16.30 hodine vás pozývame do farského kostola v Pruskom na divadelné predstavenie „Svätý FILIP Neri“. Predstavenie si pripravil spevokol a dobrovoľníci zo susednej farnosti Bolešov. Ste srdečne pozvaní.  

47. farský leták - VIANOCE 2017/2018 PDF