Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na hodine náboženstva sa katechétka pýta žiakov: "Ktorá je prvá sviatosť?" Malá Anička odpovedá, že je to sviatosť manželstva. Katechétka ju opravila, že prvou sviatosťou je krst. Ale Anička sa nedala: "V našej rodine to tak nie je. My sme slušná rodina a vieme, čo sa patrí. Najprv sobáš a až potom krst."
"Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta..."

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

47. farský leták - VIANOCE 2017/2018

Hodinová adorácia – príprava na svätú spoveď

V piatok 15. decembra vás pozývame pripraviť sa na vianočnú svätú spoveď. Začneme vo farskom kostole v Pruskom o 17.30 hodine prednáškou a po nej bude hodinová tichá adorácia. Autobus pôjde o 16.30 hodine z Mikušoviec cez obce našej farnosti.

Svätá spoveď pred VIANOCAMI

ŠTVRTOK – 21. decembra 2017

Pruské: dopoludnia: 10.00 – 11.45, popoludní: 15.00 – 17.00

Horovce, Dulov: dopoludnia: 10.00 – 11.30, popoludní: 15.00 – 17.00

Boh – Otec nás pozýva a čaká s otvorenou náručou.

ŽIVÝ BETLEHEM – sobota 16.decembra o 16.00 na farskom dvore

JASLIČKOVÁ SLÁVNOSŤ – Božie narodenie (25.12.): Pruské 15.00, Horovce, Dulov 16.00

DOBRÁ NOVINA – koledníci budú chodiť po príbytkoch na sviatok svätého Štefana (26.12.). Nahláste sa v sakristii.

Vianoce 2017/2018

24. 12. nedeľa – Štedrý deň, Narodenie Pána (polnočná)

Pruské: 24.00; Horovce: 24.00; Dulov 22.30

25. 12. pondelok – Narodenie Pána

Pruské: 7.20, 10.15, 17.45; Horovce 9.00; Dulov 8.00, Krivoklát 9.00, Vršatské Podhradie 10.30. Po svätých omšiach je vianočná ofera.

26. 12. utorok - svätého Štefana, prvého mučeníka

Pruské: 7.20, 10.15, 17.45; Horovce 9.00; Dulov 8.00

29. 12. piatok – svätá omša s adoráciou a vianočnými koledami

V Pruskom o 17.30. Svätá omša bude celofarská s objednaným autobusom o 16.30 z Mikušoviec.

31. 12. 2017 nedeľa – Silvester

Ďakovné sväté omše za uplynulý rok: Pruské: 7.20, 10.15, 17.45; Horovce 9.00; Dulov 8.00

Pozývame vás prežiť prechod zo starého do nového roku vo farskom kostole v Pruskom. Začneme adoráciou o 23.30. O 24.00 hodine bude eucharistické požehnanie.

1. 1. 2018 pondelok – Nový rok

Pruské: 7.20, 10.15, 17.45; Horovce 9.00; Dulov 8.00. Po svätých omšiach je novoročná ofera.

5. 1. piatok – svätá omša s adoráciou a vianočnými koledami

V Dulove o 17.30. Svätá omša bude celofarská s objednaným autobusom o 16.30 z Mikušoviec cez Tuchyňu, Pruské a Horovce.

6. 1. sobota – Zjavenie Pána (Troch kráľov)

Pruské: 7.20, 10.15, 17.45; Horovce 9.00; Dulov 8.00. Po svätých omšiach je trojkráľová zbierka na aktivity počas roka 2018.

7. 1. nedeľa – Krst Krista Pána

Pruské: 7.20, 10.15, 17.45; Horovce 9.00; Dulov 8.00. Nedeľou Krstu Krista Pána sa končí vianočné obdobie.

Divadelné predstavenie – svätý Filip Neri „Buďte dobrí, ak môžete…“

Vo štvrtok 28. decembra o 16.30 hodine vás pozývame do farského kostola v Pruskom na divadelné predstavenie „Svätý FILIP Neri“. Predstavenie si pripravil spevokol a dobrovoľníci zo susednej farnosti Bolešov. Ste srdečne pozvaní.  

47. farský leták - VIANOCE 2017/2018 PDF