Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na hodine náboženstva sa katechétka pýta žiakov: "Ktorá je prvá sviatosť?" Malá Anička odpovedá, že je to sviatosť manželstva. Katechétka ju opravila, že prvou sviatosťou je krst. Ale Anička sa nedala: "V našej rodine to tak nie je. My sme slušná rodina a vieme, čo sa patrí. Najprv sobáš a až potom krst."
"Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta..."

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

46. farský leták - november/december 2017

Piatok 17. novembra: Svedectvá chlapcov z Komunity Cenacolo

V piatok večer vás pozývame na celofarskú svätú omšu za vnútorné uzdravenie s eucharistickou adoráciou. Autobus pôjde o 16.30 z Mikušoviec. Po adorácii budú SVEDECTVÁ mladých mužov, ktorých oslobodil Ježiš z rôznych závislostí a patria do komunity Cenacolo, ktorú založila sestra Elvíra v Taliansku a je známa z Medžugoria.

Piatok 1. decembra: Večer blahoslaveného Titusa Zemana
V rámci piatkového večera (svätá omša 17.30) nám život saleziána kňaza a mučeníka za duchovné povolania predstaví jeho spolubrat don Jozef Luscoň SDB. Ako každý piatok, tak aj teraz bude celofarská svätá omša s autobusom o 17.30 z Mikušoviec.

Manželská STK - 3 stretnutia pre manželov

Pozývame všetkých manželov na tematické večery zamerané na posilnenie manželských vzťahov pod názvom "Manželská STK" alebo "Chcem, aby ti bolo pri mne dobre".
Tieto 3  nedeľné popoludnia od 26.11. do 10.12. medzi 16:00 a 18:00 sú určené manželom bez rozdielu veku. Témy na seba nadväzujú, preto pozývame záujemcov absolvovať všetky 3 večery. Z organizačných dôvodov starostlivosť o deti nie je možné zabezpečiť a účasť je len pre prihlásených. Prihlásiť sa môžete na stránke farnosti: www.farapruske.sk

Roráty 2017

Aj v tomto roku počas adventu každý deň od pondelka do piatku budú ranné sväté omše o 6.30 hodine. Tieto roráty sú určené zvlášť pre deti a zo skúsenosti minulých rokov sú požehnaním pre všetkých. Spoločne ich budeme prežívať ako farnosť vo farskom kostole v Pruskom. Objednaný autobus pôjde od pondelka do piatku z Mikušoviec o 5.45 hodine po trase Tuchyňa, Horovce, Dulov. Z Pruského o 7.20 vás autobus rozvezie späť do týchto obcí. Pozývame všetky deti, aby sa pripravili na Vianoce. Po každej svätej omši budú pre deti pripravené na fare raňajky. Roráty začíname v pondelok 4. decembra, kedy deti dostanú námet na betlehem, ktorý si budú postupne dopĺňať postavami zo Svätého písma.

ŽIVÝ BETLEHEM - sobota 16. 12. 2017

V sobotu 16. decembra 2017 o 16.00 hodine vás pozývame na ŽIVÝ BETLEHEM vo farskom dvore Pruské. Pri príchode bude súpis ľudu - nezabudnite sa zapísať na pripravené plagáty. Budú aj zvieratká! Deti, príďte oblečené ako pastieri, králi, anjeli alebo v krojoch. Bude vás čakať aj vianočný punč či mastný chleba s cibuľou a iné prekvapenia :-) V programe vystúpi dychová hudba Trenčianska dvanástka.

Podporte seminaristu z misií

Pápežské misijné diela ponúkajú možnosť podporiť študentov kňazského seminára Mons. Louis de Parisota v Tchanvedji v arcidiecéze Lokossa v Benine. Tento seminár už dlhodobo finančne podporuje slovenská kancelária PMD. Možnosti podpory si prečítajte na internetovej stránke: www.misijnediela.sk/podpora-seminaristov/