Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na konci hodiny náboženstva sa katechétka opýta žiakov: "Kto z vás by chcel ísť do neba?" Všetci sa hlásili okrem Móricka. "Čo, ty nechceš?", pýta sa ho katechétka. "Ja by som chcel, ale sľúbil som mame, že po škole pôjdem rovno domov."
„Láska je skutok viery a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske.“ (E. Fromm)

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

46. farský leták - november/december 2017

Piatok 17. novembra: Svedectvá chlapcov z Komunity Cenacolo

V piatok večer vás pozývame na celofarskú svätú omšu za vnútorné uzdravenie s eucharistickou adoráciou. Autobus pôjde o 16.30 z Mikušoviec. Po adorácii budú SVEDECTVÁ mladých mužov, ktorých oslobodil Ježiš z rôznych závislostí a patria do komunity Cenacolo, ktorú založila sestra Elvíra v Taliansku a je známa z Medžugoria.

Piatok 1. decembra: Večer blahoslaveného Titusa Zemana
V rámci piatkového večera (svätá omša 17.30) nám život saleziána kňaza a mučeníka za duchovné povolania predstaví jeho spolubrat don Jozef Luscoň SDB. Ako každý piatok, tak aj teraz bude celofarská svätá omša s autobusom o 17.30 z Mikušoviec.

Manželská STK - 3 stretnutia pre manželov

Pozývame všetkých manželov na tematické večery zamerané na posilnenie manželských vzťahov pod názvom "Manželská STK" alebo "Chcem, aby ti bolo pri mne dobre".
Tieto 3  nedeľné popoludnia od 26.11. do 10.12. medzi 16:00 a 18:00 sú určené manželom bez rozdielu veku. Témy na seba nadväzujú, preto pozývame záujemcov absolvovať všetky 3 večery. Z organizačných dôvodov starostlivosť o deti nie je možné zabezpečiť a účasť je len pre prihlásených. Prihlásiť sa môžete na stránke farnosti: www.farapruske.sk

Roráty 2017

Aj v tomto roku počas adventu každý deň od pondelka do piatku budú ranné sväté omše o 6.30 hodine. Tieto roráty sú určené zvlášť pre deti a zo skúsenosti minulých rokov sú požehnaním pre všetkých. Spoločne ich budeme prežívať ako farnosť vo farskom kostole v Pruskom. Objednaný autobus pôjde od pondelka do piatku z Mikušoviec o 5.45 hodine po trase Tuchyňa, Horovce, Dulov. Z Pruského o 7.20 vás autobus rozvezie späť do týchto obcí. Pozývame všetky deti, aby sa pripravili na Vianoce. Po každej svätej omši budú pre deti pripravené na fare raňajky. Roráty začíname v pondelok 4. decembra, kedy deti dostanú námet na betlehem, ktorý si budú postupne dopĺňať postavami zo Svätého písma.

ŽIVÝ BETLEHEM - sobota 16. 12. 2017

V sobotu 16. decembra 2017 o 16.00 hodine vás pozývame na ŽIVÝ BETLEHEM vo farskom dvore Pruské. Pri príchode bude súpis ľudu - nezabudnite sa zapísať na pripravené plagáty. Budú aj zvieratká! Deti, príďte oblečené ako pastieri, králi, anjeli alebo v krojoch. Bude vás čakať aj vianočný punč či mastný chleba s cibuľou a iné prekvapenia :-) V programe vystúpi dychová hudba Trenčianska dvanástka.

Podporte seminaristu z misií

Pápežské misijné diela ponúkajú možnosť podporiť študentov kňazského seminára Mons. Louis de Parisota v Tchanvedji v arcidiecéze Lokossa v Benine. Tento seminár už dlhodobo finančne podporuje slovenská kancelária PMD. Možnosti podpory si prečítajte na internetovej stránke: www.misijnediela.sk/podpora-seminaristov/