Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na konci hodiny náboženstva sa katechétka opýta žiakov: "Kto z vás by chcel ísť do neba?" Všetci sa hlásili okrem Móricka. "Čo, ty nechceš?", pýta sa ho katechétka. "Ja by som chcel, ale sľúbil som mame, že po škole pôjdem rovno domov."
„Láska je skutok viery a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske.“ (E. Fromm)

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

44. farský leták - august 2017

Modlitba RUŽENCA za oživenie viery

Prežívame 100 rokov od zjavení Panny Márie vo FATIME. Základom posolstva je výzva

na oživenie viery aj cez modlitbu ruženca. Pozývame vás k modlitbe ruženca nasledovne:

Pruské: od pondelka do štvrtku o 17.30 vo farskom kostole

Horovce: štvrtok 17.30

Dulov: utorok 17.30

Vršatské Podhradie: pondelok 17.30

Krivoklát: pondelok 17.30

Nedeľa 6. augusta - výstava „Videl som všetky kostoly Slovenska“

(františkánsky kostol)

Vo františkánskom kostole v Pruskom si v nedeľu 6. augusta 2017 od 8.00 do 19.00 môžete pozrieť výstavu „Videl som všetky kostoly Slovenska“. Autorom výstavy je fotograf Zdenko Dzurjanin, ktorý za osem rokov v 2927 obciach a mestách odfotografoval 4124 kostolov na Slovensku.

Nedeľa 6. augusta - výročná farská poklona

(farský kostol)

Sviatosť Oltárna bude vystavená v nedeľu po svätej omši o 7.20 h a ukončenie poklony bude pred večernou svätou omšou. V tichej modlitbe môžeme ďakovať a prosiť za našich priateľov, rodiny a Božie požehnanie, ktoré prijímame v eucharistickom Ježišovi Kristovi.

Púť mládeže – 16. august 2017

Pozývame mládež nad 14 rokov na duchovnú púť do Sanktuária Fatimskej Panny Márie do Zakopaného. Púť sa uskutoční v stredu 16. augusta. V programe bude aj krátka turistika, prehliadka mesta a návšteva sochy Ježiša nad obcou Klin. Odchod autobusu bude z Pruského o 6.00 hodine a poplatok je 5 eur. Prihlásiť sa môžete v sakristii v Pruskom alebo cez internet.

Nedeľa 13. augusta – o 14.00 na cintoríne v Pruskom poďakovanie za odvrátenie morovej rany

Táto nedeľa je slávená v našej farnosti ako poďakovanie Panne Márii za odvrátenie moru v roku 1831. Ďakovnú svätú omšu budeme sláviť o 14.00 h na cintoríne v Pruskom. Svätá omša o 10.15 h nebude. Bude prečítaný SĽUB a zasvätenie Panne Márii.

Utorok 15. augusta – sviečkový sprievod

Sviatok Nanebovzatia Panny Márie oslávime večernou svätou omšou v Pruskom (17.30) a po nej bude sviečkový sprievod k Matke Božej Panne Márii na cintorín. Aj touto modlitbou chceme ďakovať za pomoc a ochranu Panny Márie.

Nedeľa 20. augusta – púť na Vršatci

O 14.00 h budeme sláviť svätú omšu na Vršatci, pri Kaplnke Panny Márie Kráľovnej na Brezovej. Môžete priniesť tiež koláčiky, aby ste ponúkli moravských pútnikov. Pútnici prichádzajú na bicykloch, traktoroch, autách, motorkách a samozrejme pešo, to je najzdravšia a najlacnejšia doprava.

Fatimské prvé soboty v mesiaci

Pozývame vás prežiť 5 prvých fatimských sobôt. Jedná sa o prvé soboty v mesiaci: 5. august, 2. september, 7. október, 4. november a 2. december.

Pobožnosť podľa prisľúbení zahŕňa:

  1. pred prvou sobotou pristúpiť k svätej spovedi

  2. na prvú sobotu ísť na sväté prijímanie

  3. pomodliť sa ruženec s 15-minútovým rozjímaním

Panna Mária prisľúbila tým, ktorí si vykonajú túto pobožnosť 5-krát za sebou, že bude pri nich v hodine smrti.

Pruské: 17.00 – rozjímavý ruženec, 17.45 – svätá omša

Dulov: 7.00 – liturgia slova so svätým prijímaním, rozjímavý ruženec

Krásne a požehnané leto, veľa odpočinku s priateľmi!