Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na hodine náboženstva sa katechétka pýta žiakov: "Ktorá je prvá sviatosť?" Malá Anička odpovedá, že je to sviatosť manželstva. Katechétka ju opravila, že prvou sviatosťou je krst. Ale Anička sa nedala: "V našej rodine to tak nie je. My sme slušná rodina a vieme, čo sa patrí. Najprv sobáš a až potom krst."
"Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta..."

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

44. farský leták - august 2017

Modlitba RUŽENCA za oživenie viery

Prežívame 100 rokov od zjavení Panny Márie vo FATIME. Základom posolstva je výzva

na oživenie viery aj cez modlitbu ruženca. Pozývame vás k modlitbe ruženca nasledovne:

Pruské: od pondelka do štvrtku o 17.30 vo farskom kostole

Horovce: štvrtok 17.30

Dulov: utorok 17.30

Vršatské Podhradie: pondelok 17.30

Krivoklát: pondelok 17.30

Nedeľa 6. augusta - výstava „Videl som všetky kostoly Slovenska“

(františkánsky kostol)

Vo františkánskom kostole v Pruskom si v nedeľu 6. augusta 2017 od 8.00 do 19.00 môžete pozrieť výstavu „Videl som všetky kostoly Slovenska“. Autorom výstavy je fotograf Zdenko Dzurjanin, ktorý za osem rokov v 2927 obciach a mestách odfotografoval 4124 kostolov na Slovensku.

Nedeľa 6. augusta - výročná farská poklona

(farský kostol)

Sviatosť Oltárna bude vystavená v nedeľu po svätej omši o 7.20 h a ukončenie poklony bude pred večernou svätou omšou. V tichej modlitbe môžeme ďakovať a prosiť za našich priateľov, rodiny a Božie požehnanie, ktoré prijímame v eucharistickom Ježišovi Kristovi.

Púť mládeže – 16. august 2017

Pozývame mládež nad 14 rokov na duchovnú púť do Sanktuária Fatimskej Panny Márie do Zakopaného. Púť sa uskutoční v stredu 16. augusta. V programe bude aj krátka turistika, prehliadka mesta a návšteva sochy Ježiša nad obcou Klin. Odchod autobusu bude z Pruského o 6.00 hodine a poplatok je 5 eur. Prihlásiť sa môžete v sakristii v Pruskom alebo cez internet.

Nedeľa 13. augusta – o 14.00 na cintoríne v Pruskom poďakovanie za odvrátenie morovej rany

Táto nedeľa je slávená v našej farnosti ako poďakovanie Panne Márii za odvrátenie moru v roku 1831. Ďakovnú svätú omšu budeme sláviť o 14.00 h na cintoríne v Pruskom. Svätá omša o 10.15 h nebude. Bude prečítaný SĽUB a zasvätenie Panne Márii.

Utorok 15. augusta – sviečkový sprievod

Sviatok Nanebovzatia Panny Márie oslávime večernou svätou omšou v Pruskom (17.30) a po nej bude sviečkový sprievod k Matke Božej Panne Márii na cintorín. Aj touto modlitbou chceme ďakovať za pomoc a ochranu Panny Márie.

Nedeľa 20. augusta – púť na Vršatci

O 14.00 h budeme sláviť svätú omšu na Vršatci, pri Kaplnke Panny Márie Kráľovnej na Brezovej. Môžete priniesť tiež koláčiky, aby ste ponúkli moravských pútnikov. Pútnici prichádzajú na bicykloch, traktoroch, autách, motorkách a samozrejme pešo, to je najzdravšia a najlacnejšia doprava.

Fatimské prvé soboty v mesiaci

Pozývame vás prežiť 5 prvých fatimských sobôt. Jedná sa o prvé soboty v mesiaci: 5. august, 2. september, 7. október, 4. november a 2. december.

Pobožnosť podľa prisľúbení zahŕňa:

  1. pred prvou sobotou pristúpiť k svätej spovedi

  2. na prvú sobotu ísť na sväté prijímanie

  3. pomodliť sa ruženec s 15-minútovým rozjímaním

Panna Mária prisľúbila tým, ktorí si vykonajú túto pobožnosť 5-krát za sebou, že bude pri nich v hodine smrti.

Pruské: 17.00 – rozjímavý ruženec, 17.45 – svätá omša

Dulov: 7.00 – liturgia slova so svätým prijímaním, rozjímavý ruženec

Krásne a požehnané leto, veľa odpočinku s priateľmi!