Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na konci hodiny náboženstva sa katechétka opýta žiakov: "Kto z vás by chcel ísť do neba?" Všetci sa hlásili okrem Móricka. "Čo, ty nechceš?", pýta sa ho katechétka. "Ja by som chcel, ale sľúbil som mame, že po škole pôjdem rovno domov."
„Láska je skutok viery a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske.“ (E. Fromm)

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

43. farský leták - jún, júl 2017

HODOVÁ sv. omša v Horovciach – nedeľa 11. júna 2017

Kostol v Horovciach je zasvätený Najsvätejšej Trojici, a tak práve v túto nedeľu budeme sláviť v kostole v Horovciach hodovú svätú omšu o 9.00 hodine. Svätú omšu bude sprevádzať miestny spevokol pod vedením Maroša Tomana.

DAROVANIE krvi – utorok 13. júna 2017 - prihláška

V utorok 13. júna bude možnosť v Pastoračnom centre JONATÁN v Pruskom darovať krv od 8.00 do 10.30. Bližšie informácie a podmienky si prečítajte na stránke našej farnosti, cez ktorú sa môžete na odber aj prihlásiť.

VYSVIACKA Juraja Hvolku na kňaza – sobota 17. júna 2017

17. júna o 10.00 hodine vo farskom kostole v Žiline na Vlčincoch prijme sviatosť kňazstva náš diakon Juraj Hvolka. Záujemcovia o vysviacku, prihláste sa v sakristii v Pruskom. Odchod autobusu bude o 8.00 hodine z Námestia v Pruskom a poplatok je 5 EUR.

BOŽIE TELO so Sedmerovankou – nedeľa 18. júna 2017

Eucharistická procesia v Pruskom bude v nedeľu (18. 6.) po svätej omši 10.15, ktorá bude na námestí. Slávnosť bude sprevádzať dychová hudba Sedmerovanka. Deti, môžete si priniesť lupienky kvetov na výzdobu okolia kostola.

FARSKÝ DEŇ – nedeľa 18. júna 2017

Pre všetkých ľudí dobrej vôle pripravujeme farský deň v nedeľu 18. júna. Od 15.00 na farskom dvore bude posedenie pri dychovke z Moravy - KOTÁRANKA (www.kotaranka.maweb.eu), ďalej vystúpi Cimbalová muzika Kaňúr.

Počas programu sa budú podávať bryndzové halušky a guláš. Cena porcie bude 2 €.

Sprievodný program od 15.00 hodiny:

  • návšteva krypty farského a františkánskeho kostola

  • ochutnávka omšového vína vo farskej pivnici

  • káva vo farskej kuchyni

  • súťaže pre deti

sväté OMŠE novokňaza Juraja na sviatok svätého PETRA a PAVLA

Novokňaz Juraj Hvolka bude sláviť sväté omše s udelením novokňazského požehnania nasledovne: v stredu 28. júna zo slávnosti svätého Petra a Pavla o 17.30 v Horovciach a o 18.30 v Dulove. Vo štvrtok 29. júna o 16.30 v Tuchyni, o 17.30 v Pruskom a o 18.30 v Mikušovciach.

POŽEHNANIE KAPLNKY Panny Márie Fatimskej v Horovciach – streda 5. júla 2017

V stredu 5. júla 2017 na sviatok svätého Cyrila a Metoda o 9.00 budeme sláviť svätú omšu v Horovciach pri kríži za Dráhami. Bude požehnaná aj nová Kaplnka Panny Márie Fatimskej.

HODOVÁ svätá OMŠA v Bohuniciach – nedeľa 9. júla 2017

O 10.15 h bude slávnostná svätá omša pri Kaplnke sv. Cyrila a Metoda v Bohuniciach, svätá omša o 10.15 h v kostole v Pruskom nebude. V Bohuniciach má hodová svätá omša veľkú tradíciu a zúčastňujú sa jej veriaci zo širokého okolia.

KAPLNKA svätej Anny na Chrasti – sobota 15. júla 2017

19.00 h – svätá omša pri kaplnke medzi Tuchyňou a Pruským na mieste, kadiaľ kedysi prechádzali veriaci z Tuchyne peši do kostola v Pruskom.  Je to miesto s nádherným výhľadom na okolitú krajinu a veľkú časť Považia.