Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na hodine náboženstva sa katechétka pýta žiakov: "Ktorá je prvá sviatosť?" Malá Anička odpovedá, že je to sviatosť manželstva. Katechétka ju opravila, že prvou sviatosťou je krst. Ale Anička sa nedala: "V našej rodine to tak nie je. My sme slušná rodina a vieme, čo sa patrí. Najprv sobáš a až potom krst."
"Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta..."

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

43. farský leták - jún, júl 2017

HODOVÁ sv. omša v Horovciach – nedeľa 11. júna 2017

Kostol v Horovciach je zasvätený Najsvätejšej Trojici, a tak práve v túto nedeľu budeme sláviť v kostole v Horovciach hodovú svätú omšu o 9.00 hodine. Svätú omšu bude sprevádzať miestny spevokol pod vedením Maroša Tomana.

DAROVANIE krvi – utorok 13. júna 2017 - prihláška

V utorok 13. júna bude možnosť v Pastoračnom centre JONATÁN v Pruskom darovať krv od 8.00 do 10.30. Bližšie informácie a podmienky si prečítajte na stránke našej farnosti, cez ktorú sa môžete na odber aj prihlásiť.

VYSVIACKA Juraja Hvolku na kňaza – sobota 17. júna 2017

17. júna o 10.00 hodine vo farskom kostole v Žiline na Vlčincoch prijme sviatosť kňazstva náš diakon Juraj Hvolka. Záujemcovia o vysviacku, prihláste sa v sakristii v Pruskom. Odchod autobusu bude o 8.00 hodine z Námestia v Pruskom a poplatok je 5 EUR.

BOŽIE TELO so Sedmerovankou – nedeľa 18. júna 2017

Eucharistická procesia v Pruskom bude v nedeľu (18. 6.) po svätej omši 10.15, ktorá bude na námestí. Slávnosť bude sprevádzať dychová hudba Sedmerovanka. Deti, môžete si priniesť lupienky kvetov na výzdobu okolia kostola.

FARSKÝ DEŇ – nedeľa 18. júna 2017

Pre všetkých ľudí dobrej vôle pripravujeme farský deň v nedeľu 18. júna. Od 15.00 na farskom dvore bude posedenie pri dychovke z Moravy - KOTÁRANKA (www.kotaranka.maweb.eu), ďalej vystúpi Cimbalová muzika Kaňúr.

Počas programu sa budú podávať bryndzové halušky a guláš. Cena porcie bude 2 €.

Sprievodný program od 15.00 hodiny:

  • návšteva krypty farského a františkánskeho kostola

  • ochutnávka omšového vína vo farskej pivnici

  • káva vo farskej kuchyni

  • súťaže pre deti

sväté OMŠE novokňaza Juraja na sviatok svätého PETRA a PAVLA

Novokňaz Juraj Hvolka bude sláviť sväté omše s udelením novokňazského požehnania nasledovne: v stredu 28. júna zo slávnosti svätého Petra a Pavla o 17.30 v Horovciach a o 18.30 v Dulove. Vo štvrtok 29. júna o 16.30 v Tuchyni, o 17.30 v Pruskom a o 18.30 v Mikušovciach.

POŽEHNANIE KAPLNKY Panny Márie Fatimskej v Horovciach – streda 5. júla 2017

V stredu 5. júla 2017 na sviatok svätého Cyrila a Metoda o 9.00 budeme sláviť svätú omšu v Horovciach pri kríži za Dráhami. Bude požehnaná aj nová Kaplnka Panny Márie Fatimskej.

HODOVÁ svätá OMŠA v Bohuniciach – nedeľa 9. júla 2017

O 10.15 h bude slávnostná svätá omša pri Kaplnke sv. Cyrila a Metoda v Bohuniciach, svätá omša o 10.15 h v kostole v Pruskom nebude. V Bohuniciach má hodová svätá omša veľkú tradíciu a zúčastňujú sa jej veriaci zo širokého okolia.

KAPLNKA svätej Anny na Chrasti – sobota 15. júla 2017

19.00 h – svätá omša pri kaplnke medzi Tuchyňou a Pruským na mieste, kadiaľ kedysi prechádzali veriaci z Tuchyne peši do kostola v Pruskom.  Je to miesto s nádherným výhľadom na okolitú krajinu a veľkú časť Považia.