Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na konci hodiny náboženstva sa katechétka opýta žiakov: "Kto z vás by chcel ísť do neba?" Všetci sa hlásili okrem Móricka. "Čo, ty nechceš?", pýta sa ho katechétka. "Ja by som chcel, ale sľúbil som mame, že po škole pôjdem rovno domov."
„Láska je skutok viery a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske.“ (E. Fromm)

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

42. farský leták - Veľká noc 2017

Svätá spoveď pred Veľkou nocou

Boh má pre každého z nás otvorenú náruč ako milosrdný Otec.

STREDA - 5. apríla

Tuchyňa - 16.00 – 17.30 hod.

Dulov - 16.00 – 17.30 hod.

ŠTVRTOK – 6. apríla

Pruské dopoludnia: 10.00 – 11.45 hod., popoludní: 15.00 – 17.00 hod.

Mikušovce, Horovce dopoludnia: 10.00 – 11.30 hod., popoludní: 15.00 – 17.00

Program na Veľký týždeň 2017

Veľkonočné trojdnie budeme sláviť v Pruskom (Juraj Hvolka, Ivan Kňaze), v Mikušovciach (Jozef Šelinga) a v Horovciach (Pavol Ďurana).

Zelený štvrtok (13. 4.) - 17.30 hod.

Veľký piatok (14. 4.) - 15.00 hod.

Biela sobota (15. 4.) - 19.35 hod. (po západe slnka)

Veľkonočná nedeľa (16. 4.)

Pruské: 7.20, 10.15, 17.45; Mikušovce 10.30; Horovce 9.00; Tuchyňa 9.00; Dulov 8.00; Krivoklát 9.00, Vršatské Podhradie 10.30, Po svätých omšiach je veľkonočná ofera.

Veľkonočný pondelok (6. 4.)

Pruské: 7.20, 10.15; Mikušovce 10.30; Horovce 9.00; Tuchyňa 9.00; Dulov 8.00

Kvetná nedeľa: 19.00 – krížová cesta vo františkánskom kostole (pripravuje DS HUGO)

Veľký piatok – krížová cesta v uliciach Pruského o 20.00 začína od františkánskeho kostola.

24 hodín pre Pána – 24./25. marec 2017

Svätý Otec František nás povzbudzuje k aktivite 24 hodín pre Pána. Začneme v piatok 24.3. o 15.00 vo všetkých kostoloch (Pruské, Mikušovce, Horovce, Dulov, Tuchyňa) korunkou Božieho milosrdenstva a vystavením Sviatosti Oltárnej. Ukončenie s požehnaním bude o 23.00 Mikušovce, Horovce, Pruské. O 23.15 Dulov a Tuchyňa. V sobotu 25. marca od 9.00 hodiny bude veľké upratovanie našich kostolov. Chceme pomôcť aj bezdomovcom v Trenčíne, takže počas adorácie môžete do kostola priniesť potraviny: cukor, olej, konzervy.

Nedeľa 26. marca – krížová cesta na hore Butkov

Pozývame vás na pobožnosť krížovej cesty v nedeľu 26. marca o 17.00 hodine. Autobus pôjde o 16.00 z Mikušoviec cez jednotlivé obce. Prihláste sa cez www.farapruske.sk alebo v sakristii.

Modlitba za pokoj v Južnom Sudáne

(Pavla Ráckova, Maroš Čaučík)

Srdečne vás pozývame na TAIZÉ modlitbu za pokoj v Južnom Sudáne a na stretnutie s Pavlou Ráckovou, rodnou sestrou sestry Veroniky, misionárky, ktorá žila a v službe obetovala svoj život v Južnom Sudáne, a s Marošom Čaučíkom, človekom, ktorý prvýkrát navštívil Južný Sudán v roku 1998 a odvtedy opakovane navštevuje projekty, ktoré podporuje Dobrá novina.

Stretnutie sa uskutoční vo farskom kostole v Pruskom počas Veľkého týždňa v stredu 12. apríla 2017 o 18.00 hodine.

Pavla Racková porozpráva svedectvo o živote a smrti svojej sestry a Maroš Čaučík o situácii v Južnom Sudáne.

Taizé modlitbu bude doprevádzať spevokol GEN‘ 80.

Nočná poklona Návšteva Božieho hrobu bude v Pruskom od 17.00 hodiny na Veľký piatok až do 19.30 hodiny na Bielu sobotu, teda celú noc nepretržite.

2 % - Jonatánu (pre farské aktivity)

Tlačivá si môžete zobrať v sakristii alebo stiahnuť z internetovej stránky farnosti www.farapruske.sk. Vyplnené tlačivá odovzdajte v sakristii, na fare alebo môžete poslať aj priamo na adresu: Daňový úrad, Bratislavská 380, 018 41 Dubnica nad Váhom. Môžete ich tiež vhodiť do poštovej schránky pred farou.