Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na hodine náboženstva sa katechétka pýta žiakov: "Ktorá je prvá sviatosť?" Malá Anička odpovedá, že je to sviatosť manželstva. Katechétka ju opravila, že prvou sviatosťou je krst. Ale Anička sa nedala: "V našej rodine to tak nie je. My sme slušná rodina a vieme, čo sa patrí. Najprv sobáš a až potom krst."
"Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta..."

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

42. farský leták - Veľká noc 2017

Svätá spoveď pred Veľkou nocou

Boh má pre každého z nás otvorenú náruč ako milosrdný Otec.

STREDA - 5. apríla

Tuchyňa - 16.00 – 17.30 hod.

Dulov - 16.00 – 17.30 hod.

ŠTVRTOK – 6. apríla

Pruské dopoludnia: 10.00 – 11.45 hod., popoludní: 15.00 – 17.00 hod.

Mikušovce, Horovce dopoludnia: 10.00 – 11.30 hod., popoludní: 15.00 – 17.00

Program na Veľký týždeň 2017

Veľkonočné trojdnie budeme sláviť v Pruskom (Juraj Hvolka, Ivan Kňaze), v Mikušovciach (Jozef Šelinga) a v Horovciach (Pavol Ďurana).

Zelený štvrtok (13. 4.) - 17.30 hod.

Veľký piatok (14. 4.) - 15.00 hod.

Biela sobota (15. 4.) - 19.35 hod. (po západe slnka)

Veľkonočná nedeľa (16. 4.)

Pruské: 7.20, 10.15, 17.45; Mikušovce 10.30; Horovce 9.00; Tuchyňa 9.00; Dulov 8.00; Krivoklát 9.00, Vršatské Podhradie 10.30, Po svätých omšiach je veľkonočná ofera.

Veľkonočný pondelok (6. 4.)

Pruské: 7.20, 10.15; Mikušovce 10.30; Horovce 9.00; Tuchyňa 9.00; Dulov 8.00

Kvetná nedeľa: 19.00 – krížová cesta vo františkánskom kostole (pripravuje DS HUGO)

Veľký piatok – krížová cesta v uliciach Pruského o 20.00 začína od františkánskeho kostola.

24 hodín pre Pána – 24./25. marec 2017

Svätý Otec František nás povzbudzuje k aktivite 24 hodín pre Pána. Začneme v piatok 24.3. o 15.00 vo všetkých kostoloch (Pruské, Mikušovce, Horovce, Dulov, Tuchyňa) korunkou Božieho milosrdenstva a vystavením Sviatosti Oltárnej. Ukončenie s požehnaním bude o 23.00 Mikušovce, Horovce, Pruské. O 23.15 Dulov a Tuchyňa. V sobotu 25. marca od 9.00 hodiny bude veľké upratovanie našich kostolov. Chceme pomôcť aj bezdomovcom v Trenčíne, takže počas adorácie môžete do kostola priniesť potraviny: cukor, olej, konzervy.

Nedeľa 26. marca – krížová cesta na hore Butkov

Pozývame vás na pobožnosť krížovej cesty v nedeľu 26. marca o 17.00 hodine. Autobus pôjde o 16.00 z Mikušoviec cez jednotlivé obce. Prihláste sa cez www.farapruske.sk alebo v sakristii.

Modlitba za pokoj v Južnom Sudáne

(Pavla Ráckova, Maroš Čaučík)

Srdečne vás pozývame na TAIZÉ modlitbu za pokoj v Južnom Sudáne a na stretnutie s Pavlou Ráckovou, rodnou sestrou sestry Veroniky, misionárky, ktorá žila a v službe obetovala svoj život v Južnom Sudáne, a s Marošom Čaučíkom, človekom, ktorý prvýkrát navštívil Južný Sudán v roku 1998 a odvtedy opakovane navštevuje projekty, ktoré podporuje Dobrá novina.

Stretnutie sa uskutoční vo farskom kostole v Pruskom počas Veľkého týždňa v stredu 12. apríla 2017 o 18.00 hodine.

Pavla Racková porozpráva svedectvo o živote a smrti svojej sestry a Maroš Čaučík o situácii v Južnom Sudáne.

Taizé modlitbu bude doprevádzať spevokol GEN‘ 80.

Nočná poklona Návšteva Božieho hrobu bude v Pruskom od 17.00 hodiny na Veľký piatok až do 19.30 hodiny na Bielu sobotu, teda celú noc nepretržite.

2 % - Jonatánu (pre farské aktivity)

Tlačivá si môžete zobrať v sakristii alebo stiahnuť z internetovej stránky farnosti www.farapruske.sk. Vyplnené tlačivá odovzdajte v sakristii, na fare alebo môžete poslať aj priamo na adresu: Daňový úrad, Bratislavská 380, 018 41 Dubnica nad Váhom. Môžete ich tiež vhodiť do poštovej schránky pred farou.