Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na hodine náboženstva sa katechétka pýta žiakov: "Ktorá je prvá sviatosť?" Malá Anička odpovedá, že je to sviatosť manželstva. Katechétka ju opravila, že prvou sviatosťou je krst. Ale Anička sa nedala: "V našej rodine to tak nie je. My sme slušná rodina a vieme, čo sa patrí. Najprv sobáš a až potom krst."
"Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta..."

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

41. farský leták - február 2017

Biblické stretká

Pozývame vás k spolupráci na vytvorení malých spoločenstiev (stretiek) v duchu výzvy Ježiša: "Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12). Spoločenstvá sa budú stretávať v pôstnom období po domoch každý týždeň a potom po pôstnom období podľa dohody. Modlime sa, aby Pán vzbudil vedúcich takýchto skupín, ktorí budú mať dôležitú úlohu. Stretnutie všetkých vedúcich takýchto skupín bude vo štvrtok 23. februára o 19.00 hodine na fare. Ak len trošku cítiš, že by si chcela(a) prijať takúto službu, určite príď.

Fašiangová BURZA bez peňazí

Farská charita Pruské organizuje v sobotu 25. februára fašiangovú BURZU bez peňazí.

Ak máte doma detské oblečenie, knižky, hračky, elektrospotrebiče, športové potreby, CD, DVD či jednoducho čokoľvek, čo je vám ľúto vyhodiť, môžete to darovať do burzy. V prípade, že sa veci neminú, venujeme ich tým, ktorí pomoc potrebujú. Burza sa týka teda čohokoľvek, hlavne vecí do domácnosti. Všetky veci treba doniesť čisté a funkčné.

Zber darovaných vecí bude: piatok 24. februára – pastoračné centrum – od 9.00 do 17.00 hodiny.

Burza vecí (môžete si prísť niečo vybrať): sobota 25. februára – fara Pruské – od 9.00 do 14.00 hodiny.

Folkový koncert pesničkára Mira Jila

V nedeľu 26. februára o 14.00 hodne vás srdečne pozývame do farského kostola v Pruskom na folkový koncert pesničkára Mira Jila. Koncert je venovaný všetkým generáciám, starším

aj mladším a rodinám s deťmi. Pesničkára charakterizuje: autentickosť, melodickosť, humor, korenie pre srdce aj pre dušu. Koncertný program bude popretkávaný osobným svedectvom a skúsenosťami práce s deťmi s poruchami správania a ich rodinami, a tak isto skúsenosťou strácania aj nachádzania cesty k nášmu Otcovi ...

7 - dňová farská púť do Medžugoria

Od nedele 4. 6. do soboty 10. 6. 2017 putujeme spoločne do známeho miesta modlitby, do Medžugoria. Program púte bude v Medžugorí, kde sa budeme zúčastňovať večerného duchovného spoločenstva a navštívime komunity, ktoré sú ovocím modlitieb. Nezabudneme samozrejme ani na more, kde by sme mali byť tri dni. Poplatok zahŕňa cestovné autobusom, ubytovanie 4 noci, raňajky a večeru, spoločné poistenie = 190 EUR. Prihláste sa do konca marca cez stránku www.farapruske.sk

2 %

ROZHODNITE O VAŠICH 2 (3) % Z DANE!

2 (3) % pre Jonatán n. f. = 2 (3) % pre farnosť Pruské

Ak chcete darovať 2 % alebo 3 % zo svojich daní na aktivity farnosti, môžete si vyzdvihnúť v sakristii tlačivá, alebo ich stiahnuť z internetovej stránky farnosti www.farapruske.sk. Vyplnené tlačivá môžete odovzdať v sakristii alebo na fare. Príspevok je v tomto roku darovaný cez neinvestičný fond farnosti Jonatán a výnos z 2 % bude použitý na akcie, ktoré farnosť pripravuje. Kto odpracoval 40 hodín dobrovoľníckej služby v roku 2016, môže darovať 3 %, ale musí priložiť potvrdenie, ktoré vám môžeme dať tiež v sakristii.

Aj v tomto roku podporíte evanjelizačné aktivity, koncerty, kultúrne akcie, duchovné stretnutia, misie, púte, živý betlehem, obnovu manželov, aktivity pre deti a mládež...

! ! ! Ď AK U J E M E ! ! !