Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na konci hodiny náboženstva sa katechétka opýta žiakov: "Kto z vás by chcel ísť do neba?" Všetci sa hlásili okrem Móricka. "Čo, ty nechceš?", pýta sa ho katechétka. "Ja by som chcel, ale sľúbil som mame, že po škole pôjdem rovno domov."
„Láska je skutok viery a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske.“ (E. Fromm)

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

40. farský leták - VIANOCE 2016/2017

Roráty 2016

Aj v tomto roku počas adventu každý deň od pondelka do piatku budú ranné sväté omše o 6.30 hodine. Tieto roráty sú určené zvlášť pre deti a zo skúsenosti minulých rokov sú požehnaním pre všetkých. Spoločne ich budeme prežívať ako farnosť vo farskom kostole v Pruskom. Objednaný autobus pôjde od pondelka do piatku z Mikušoviec o 5.45 hodine po trase Tuchyňa, Horovce, Dulov. Z Pruského o 7.20 vás autobus rozvezie späť do týchto obcí. Pozývame všetky deti, aby sa pripravili na Vianoce. Po každej svätej omši budú pre deti pripravené na fare raňajky. Pred svätou omšou a ak bude treba aj počas nej bude vždy možnosť prijať svätú spoveď. Roráty začíname v pondelok 28. novembra, kedy deti dostanú plagáty našej zemeguľe, ktoré si budú počas celého adventu dopĺňať miestami misionárov.

Adventný koncert - nedeľa 4. decembra 2016

Obec a Farnosť Pruské vás srdečne pozýva na adventný koncert Komorného orchestra slovenských učiteľov a dlhoročného sólistu opery Slovenského národného divadla Ivana Ožváta. Koncert sa uskutoční vo farskom kostole v Pruskom o 15.00 hodine. Vstupné je dobrovoľné.

Svätá spoveď pred VIANOCAMI

STREDA – 14. decembra 2016

Tuchyňa: 16.00 – 17.30

Dulov: 16.00 – 17.30

ŠTVRTOK – 15. decembra 2016

Pruské: dopoludnia: 10.00 – 11.45, popoludní: 15.00 – 17.00

Mikušovce, Horovce: dopoludnia: 10.00 – 11.30, popoludní: 15.00 – 17.00

Najlepšou prípravou na Vianoce je ísť na svätú spoveď. Pozvite aj svojich príbuzných a známych, ale nikoho nenúťte.

ŽIVÝ BETLEHEM – sobota 17. 12. 2016

V sobotu 17. decembra 2016 o 16.00 hodine pozývame na ŽIVÝ BETLEHEM vo farskom dvore Pruské. Pri príchode bude súpis ľudu - nezabudnite sa zapísať na pripravené plagáty. Budú aj zvieratká! Deti, príďte oblečené ako pastieri, králi, anjeli alebo v krojoch. Bude vás čakať aj vianočný punč či mastný chleba s cibuľou a iné prekvapenia :-) V programe vystúpi: Folklórny súbor Liborčan z Liborče, Dvorček pri ZÚŠ Nemšová a muzikantské duo gajdy-ozembuch z Bolešova.

Jasličková slávnosť na Božie narodenie – nedeľa 25. 12. 2016

Deti si pripravili pásmo piesní a scénok. Program jasličkových slávností je nasledovný: Pruské: 15.00; Dulov: 16.00; Tuchyňa 17.00; Horovce: 14.30; Mikušovce 14.00

Koledovanie DOBREJ NOVINY - pondelok 26. 12. 2016

Deti spolu so svojimi vedúcimi budú navštevovať príbytky našej farnosti. Spevom, vinšmi a požehnaním prinesú radosť z narodenia Spasiteľa. Koledovanie je spojené so zbierkou pre deti v Afrike. Prihlásiť sa na koledovanie môžete v sakristii. Svojím príspevkom môžete ako rodina a spoločne ako farnosť pomôcť ľuďom, ktorí sa majú oveľa horšie ako my. Ježiš nás povzbudzuje slovami: "Blaženejšie je dávať ako prijímať." A na inom mieste: „Bol som hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a zaodeli ste ma.“

TERCHOVSKÉ VIANOCE

V stredu 4. januára 2017 o 19.00 hodine vás pozývame na koncert pod názvom „Terchovské Vianoce“. Koncert sa uskutoční vo farskom kostole v Pruskom o 19.00 hodine. Účinkuje: ŤAŽKÁ MUZIKA z Terchovej, TRIO z Chotára, BETLEHEMCI a PATRNČIAKOVCI. Vstupné je dobrovoľné.

SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA VRŠATEC – sobota 31. 12. 2016

Posledný deň v roku v sobotu 31. decembra 2016 vás pozývame na silvestrovský výstup na Vršatec. Kto má záujem ísť spoločne z Pruského, tak sa stretneme o 9.00 pred farským kostolom v Pruskom. O 11.00 h bude svätá omša na Veľkom Hradišti nad Mikušovcami. Možno bude aj kapustnica :-). Týmto vopred ‚ďakujeme Mikušovčanom za jej prípravu.

Farský ples - sobota 7. 1. 2017, Kultúrny dom Mikušovce

O 19.00 h začiatok, cena vstupenky je 15 €. Do tanca hrá: MELÓDIA z Hradišťa. Kto by chcel niečo darovať do tomboly, môže to priniesť na faru alebo do sakristie. Vstupenky si môžete zakúpiť na telefónnom čísle 0910/157 682 - Ján Pecuš. Nahlásiť sa môžete aj partia za jeden stôl. [4, 6, 8 miestne].

Vianoce 2016/2017 - program vo farnosti Pruské

24. 12. sobota – Štedrý deň, Narodenie Pána (polnočná)

Pruské: 24.00; Mikušovce: 24.00; Horovce: 24.00; Dulov 22.30; Tuchyňa 22.30

25. 12. nedeľa – Narodenie Pána

Pruské: 7.20, 10.15, 17.45; Mikušovce 10.30; Horovce 9.00; Tuchyňa 9.00; Dulov 8.00

Krivoklát 9.00, Vršatské Podhradie 10.30

Po svätých omšiach je vianočná ofera.

26. 12. pondelok - Svätého Štefana, prvého mučeníka

Pruské: 7.20, 10.15, 17.45; Mikušovce 10.30; Horovce 9.00; Tuchyňa 9.00; Dulov 8.00

30. 12. piatok - svätej rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa

V Pruskom o 17.30. Počas svätej omše bude obnovenie manželských sľubov. Manželia môžete stáť v kostole vedľa seba. Svätá omša bude celofarská s objednaným autobusom o 16.30 z Mikušoviec.

31. 12. 2016 sobota – Silvester

Ďakovné sväté omše za uplynulý rok: Pruské: 16.00; Mikušovce 11.00; Horovce 16.00; Tuchyňa 17.30; Dulov 17.30

Pozývame vás prežiť prechod zo starého do nového roku vo farskom kostole v Pruskom. Začneme adoráciou o 23.30. O 24.00 hodine bude eucharistické požehnanie.

1. 1. 2017 nedeľa – Nový rok

Pruské: 7.20, 10.15, 17.45; Mikušovce 10.30; Horovce 9.00; Tuchyňa 9.00; Dulov 8.00

Po svätých omšiach je novoročná ofera.

6. 1. piatok – Zjavenie Pána (Troch kráľov)

Pruské: 7.20, 10.15, 17.45; Mikušovce 10.30; Horovce 9.15; Tuchyňa 9.00; Dulov 8.00;

Po svätých omšiach je trojkráľová zbierka na aktivity počas roka 2017.

7. 1. sobota – večerná svätá omša s nedeľnou platnosťou: Pruské 17.45

8. 1. nedeľa – Krst Krista Pána

Pruské: 7.20, 10.15, 17.45; Horovce 9.00; Tuchyňa 9.00; Dulov 8.00; Mikušovce 10.30

Nedeľou Krstu Krista Pána sa končí vianočné obdobie.