Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na hodine náboženstva sa katechétka pýta žiakov: "Ktorá je prvá sviatosť?" Malá Anička odpovedá, že je to sviatosť manželstva. Katechétka ju opravila, že prvou sviatosťou je krst. Ale Anička sa nedala: "V našej rodine to tak nie je. My sme slušná rodina a vieme, čo sa patrí. Najprv sobáš a až potom krst."
"Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta..."

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

40. farský leták - VIANOCE 2016/2017

Roráty 2016

Aj v tomto roku počas adventu každý deň od pondelka do piatku budú ranné sväté omše o 6.30 hodine. Tieto roráty sú určené zvlášť pre deti a zo skúsenosti minulých rokov sú požehnaním pre všetkých. Spoločne ich budeme prežívať ako farnosť vo farskom kostole v Pruskom. Objednaný autobus pôjde od pondelka do piatku z Mikušoviec o 5.45 hodine po trase Tuchyňa, Horovce, Dulov. Z Pruského o 7.20 vás autobus rozvezie späť do týchto obcí. Pozývame všetky deti, aby sa pripravili na Vianoce. Po každej svätej omši budú pre deti pripravené na fare raňajky. Pred svätou omšou a ak bude treba aj počas nej bude vždy možnosť prijať svätú spoveď. Roráty začíname v pondelok 28. novembra, kedy deti dostanú plagáty našej zemeguľe, ktoré si budú počas celého adventu dopĺňať miestami misionárov.

Adventný koncert - nedeľa 4. decembra 2016

Obec a Farnosť Pruské vás srdečne pozýva na adventný koncert Komorného orchestra slovenských učiteľov a dlhoročného sólistu opery Slovenského národného divadla Ivana Ožváta. Koncert sa uskutoční vo farskom kostole v Pruskom o 15.00 hodine. Vstupné je dobrovoľné.

Svätá spoveď pred VIANOCAMI

STREDA – 14. decembra 2016

Tuchyňa: 16.00 – 17.30

Dulov: 16.00 – 17.30

ŠTVRTOK – 15. decembra 2016

Pruské: dopoludnia: 10.00 – 11.45, popoludní: 15.00 – 17.00

Mikušovce, Horovce: dopoludnia: 10.00 – 11.30, popoludní: 15.00 – 17.00

Najlepšou prípravou na Vianoce je ísť na svätú spoveď. Pozvite aj svojich príbuzných a známych, ale nikoho nenúťte.

ŽIVÝ BETLEHEM – sobota 17. 12. 2016

V sobotu 17. decembra 2016 o 16.00 hodine pozývame na ŽIVÝ BETLEHEM vo farskom dvore Pruské. Pri príchode bude súpis ľudu - nezabudnite sa zapísať na pripravené plagáty. Budú aj zvieratká! Deti, príďte oblečené ako pastieri, králi, anjeli alebo v krojoch. Bude vás čakať aj vianočný punč či mastný chleba s cibuľou a iné prekvapenia :-) V programe vystúpi: Folklórny súbor Liborčan z Liborče, Dvorček pri ZÚŠ Nemšová a muzikantské duo gajdy-ozembuch z Bolešova.

Jasličková slávnosť na Božie narodenie – nedeľa 25. 12. 2016

Deti si pripravili pásmo piesní a scénok. Program jasličkových slávností je nasledovný: Pruské: 15.00; Dulov: 16.00; Tuchyňa 17.00; Horovce: 14.30; Mikušovce 14.00

Koledovanie DOBREJ NOVINY - pondelok 26. 12. 2016

Deti spolu so svojimi vedúcimi budú navštevovať príbytky našej farnosti. Spevom, vinšmi a požehnaním prinesú radosť z narodenia Spasiteľa. Koledovanie je spojené so zbierkou pre deti v Afrike. Prihlásiť sa na koledovanie môžete v sakristii. Svojím príspevkom môžete ako rodina a spoločne ako farnosť pomôcť ľuďom, ktorí sa majú oveľa horšie ako my. Ježiš nás povzbudzuje slovami: "Blaženejšie je dávať ako prijímať." A na inom mieste: „Bol som hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a zaodeli ste ma.“

TERCHOVSKÉ VIANOCE

V stredu 4. januára 2017 o 19.00 hodine vás pozývame na koncert pod názvom „Terchovské Vianoce“. Koncert sa uskutoční vo farskom kostole v Pruskom o 19.00 hodine. Účinkuje: ŤAŽKÁ MUZIKA z Terchovej, TRIO z Chotára, BETLEHEMCI a PATRNČIAKOVCI. Vstupné je dobrovoľné.

SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA VRŠATEC – sobota 31. 12. 2016

Posledný deň v roku v sobotu 31. decembra 2016 vás pozývame na silvestrovský výstup na Vršatec. Kto má záujem ísť spoločne z Pruského, tak sa stretneme o 9.00 pred farským kostolom v Pruskom. O 11.00 h bude svätá omša na Veľkom Hradišti nad Mikušovcami. Možno bude aj kapustnica :-). Týmto vopred ‚ďakujeme Mikušovčanom za jej prípravu.

Farský ples - sobota 7. 1. 2017, Kultúrny dom Mikušovce

O 19.00 h začiatok, cena vstupenky je 15 €. Do tanca hrá: MELÓDIA z Hradišťa. Kto by chcel niečo darovať do tomboly, môže to priniesť na faru alebo do sakristie. Vstupenky si môžete zakúpiť na telefónnom čísle 0910/157 682 - Ján Pecuš. Nahlásiť sa môžete aj partia za jeden stôl. [4, 6, 8 miestne].

Vianoce 2016/2017 - program vo farnosti Pruské

24. 12. sobota – Štedrý deň, Narodenie Pána (polnočná)

Pruské: 24.00; Mikušovce: 24.00; Horovce: 24.00; Dulov 22.30; Tuchyňa 22.30

25. 12. nedeľa – Narodenie Pána

Pruské: 7.20, 10.15, 17.45; Mikušovce 10.30; Horovce 9.00; Tuchyňa 9.00; Dulov 8.00

Krivoklát 9.00, Vršatské Podhradie 10.30

Po svätých omšiach je vianočná ofera.

26. 12. pondelok - Svätého Štefana, prvého mučeníka

Pruské: 7.20, 10.15, 17.45; Mikušovce 10.30; Horovce 9.00; Tuchyňa 9.00; Dulov 8.00

30. 12. piatok - svätej rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa

V Pruskom o 17.30. Počas svätej omše bude obnovenie manželských sľubov. Manželia môžete stáť v kostole vedľa seba. Svätá omša bude celofarská s objednaným autobusom o 16.30 z Mikušoviec.

31. 12. 2016 sobota – Silvester

Ďakovné sväté omše za uplynulý rok: Pruské: 16.00; Mikušovce 11.00; Horovce 16.00; Tuchyňa 17.30; Dulov 17.30

Pozývame vás prežiť prechod zo starého do nového roku vo farskom kostole v Pruskom. Začneme adoráciou o 23.30. O 24.00 hodine bude eucharistické požehnanie.

1. 1. 2017 nedeľa – Nový rok

Pruské: 7.20, 10.15, 17.45; Mikušovce 10.30; Horovce 9.00; Tuchyňa 9.00; Dulov 8.00

Po svätých omšiach je novoročná ofera.

6. 1. piatok – Zjavenie Pána (Troch kráľov)

Pruské: 7.20, 10.15, 17.45; Mikušovce 10.30; Horovce 9.15; Tuchyňa 9.00; Dulov 8.00;

Po svätých omšiach je trojkráľová zbierka na aktivity počas roka 2017.

7. 1. sobota – večerná svätá omša s nedeľnou platnosťou: Pruské 17.45

8. 1. nedeľa – Krst Krista Pána

Pruské: 7.20, 10.15, 17.45; Horovce 9.00; Tuchyňa 9.00; Dulov 8.00; Mikušovce 10.30

Nedeľou Krstu Krista Pána sa končí vianočné obdobie.