Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na hodine náboženstva sa katechétka pýta žiakov: "Ktorá je prvá sviatosť?" Malá Anička odpovedá, že je to sviatosť manželstva. Katechétka ju opravila, že prvou sviatosťou je krst. Ale Anička sa nedala: "V našej rodine to tak nie je. My sme slušná rodina a vieme, čo sa patrí. Najprv sobáš a až potom krst."
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému...

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

4. pôstna (26. 3. 2017)

Dnes (v nedeľu) popoludní bude modlitba krížovej cesty o 14.00 hodine a budú sa ju modliť deti, budúcu nedeľu muži.

V piatok vás pozývame na celofarskú svätú omšu, pred ktorou bude krížová cesta a po nej poklona krížu. Pridajte sa, aj veriaci z filiálok, autobus pôjde o 16.30 z Mikušoviec.

Vo františkánskom kostole je výstava fotografií betlehemu v Hornom Lidči. Po svätej omši si ju môžete pozrieť. (Filialky: Počas dnešnej nedele je kostol otvorený, môžete si ju prísť pozrieť.)

Rádio Lumen organizuje tradičnú púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v sobotu 6. mája 2017. Aj z našej farnosti pôjde autobus na túto púť s odchodom o polnoci z Námestia v Pruskom.  Záujemci sa môžu záväzne hlásiť u Rudolfa Šeda, č. telef. 0914 178 281. Poplatok za osobu je 20,- €.

V piatok máme pre birmovancov už 9. večer s hrami, prednáškou a diskusiou. Začíname v klubovniach o 18.30. Birmovanci, môžete dôjsť aj na svätú omšu o 17.30.

Pozývame vás dnes na pobožnosť krížovej cesty na HORU BUTKOV. Autobus pôjde o 16.00 z Mikušoviec cez jednotlivé obce. Krížovú cestu začneme o 17.00 hodine od chaty Muflonka.

Dnes po krížovej ceste bude vo farskej klubovni modlitba rodičov za prvoprijímajúce deti, ktoré idú na prvé sväté prijímanie v Pruskom.

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.3o

6.3o

6.3o

6.3o

17.30

17.45

7.20, 10,15

17.45

Horovce

 

 

 

 

 

 

9.0o

Dulov

 

 

 

 

 

 

8.00

Mikušovce

 

 

 

 

 

 

10.30

Tuchyňa

 

 

 

 

 

 

9.00

Vršatec

6.3o