Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

4. adventná - OZNAMY (20. 12. 2015)

Roráty o 6.30 hodine budú v tomto týždni od pondelka do štvrtku. Pozývame hlavne deti, pre ktoré budú pripravené na fare raňajky. V tieto dni pôjde aj autobus. Vo štvrtok je Štedrý deň, ráno si môžete na známych miestach zobrať betlehemské svetlo.

Polnočné sväté omše budú presne o polnoci v Pruskom, Mikušovciach a Horovciach, o 22.30 v Tuchyni a Dulove. Na polnočnú svätú omšu v Pruskom môžete prísť oblečení v krojoch.

V piatok je Slávnosť Narodenia Pána a v sobotu svätého Štefana. Sväté omše budú v nedeľných časoch a na Božie narodenie aj v Krivokláte o 9.00 a na Vršatci o 10.30. Po svätých omšiach na Božie narodenie bude vianočná ofera. Za vaše milodary srdečne ďakujeme.

Počas sviatku svätého Štefana budú príbytky našej farnosti navštevovať koledníci DOBREJ NOVINY. Koledníkov si môžete pozvať zapísaním sa v sakristii alebo cez internetovú stránku farnosti. Svojím príspevkom, akokoľvek malým, môžete pomôcť ľuďom, ktorí sa majú oveľa horšie ako my.

Na Božie narodenie vás deti pozývajú na jasličkové slávnosti: Pruské: 15.00; Dulov: 16.00; Tuchyňa 17.00, Horovce: 14.00; Mikušovce 14.00.

Budúca nedeľa je Sviatkom Svätej rodiny. Počas svätých omší bude obnovenie manželských sľubov. Manželia, môžete stáť v kostole vedľa seba.

Ďakujeme vám za ozaj peknú účasť na vianočnej svätej spovedi, je to povzbudením aj pre nás kňazov. Príležitosť k svätej spovedi bude ešte v stredu ráno od 5.30 hodiny a večer od 18.00 do 19.30 hodiny. Ďakujeme aj za prípravu živého betlehema, účasť na upratovaniach kostolov a na brigáde pri skladaní lešenia.

Dnes (v nedeľu) večer vás pozývame na večer pri čaji s bývalou redaktorkou slovenskej televízie pani Natašou Žembovou. Stretnutie sa uskutoční o 18.45 v Pastoračnom centre v Pruskom. Témou stretnutia budú radosti a starosti súčasnej rodiny. Príďte, bude to veľmi zaujímavé stretnutie.

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.3o

6.3o

6.3o

6.30

24.00

7.20, 10,15

17.45

7.20, 10,15

17.45

7.20, 10,15

17.45

Horovce

 

 

 

24.00

9.0o

9.0o

9.0o

Dulov

 

 

 

22.30

8.00

8.00

8.00

Mikušovce

 

 

 

24.00

10.30

10.30

10.30

Tuchyňa

 

 

 

22.30

9.00

9.00

9.00

Vršatec

 

 

 

 

10.3o

 

 

Krivoklát

 

 

 

 

9.0o