Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na hodine náboženstva sa katechétka pýta žiakov: "Ktorá je prvá sviatosť?" Malá Anička odpovedá, že je to sviatosť manželstva. Katechétka ju opravila, že prvou sviatosťou je krst. Ale Anička sa nedala: "V našej rodine to tak nie je. My sme slušná rodina a vieme, čo sa patrí. Najprv sobáš a až potom krst."
"Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta..."

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

39. farský leták - október, november 2016

letí farnosťou v Milostivom roku MILOSRDENSTVA

farnosť Pruské, október – november 2016

16. októbra 2016 – FARSKÉ HODY

O 10.15 hodine – farský kostol Pruské – hodová svätá omša: kazateľ Martin Horňák, gréckokatolícky kňaz. Po svätej omši budú na príhovor sv. Krištofa – patróna cestujúcich – POŽEHNANÉ všetky AUTÁ. Svätú omšu bude doprevádzať spevácky zbor GEN´80.

O 17.45 – farský kostol – gréckokatolícka liturgia, slávi: Martin Horňák.

Poďakovanie za úrodu – františkánsky kostol bude vyzdobený z plodov zeme, ovocia a zeleniny. Budeme ďakovať Stvoriteľovi za dary zeme. Kostol bude otvorený do 20.00 h.

DUCHOVNÉ HODY (10.10. - 14.10. 2016) – kostol Mikušovce

Pozývame vás na týždeň svätých omší s kňazmi, ktorí pôsobili v našej farnosti. Každý deň od pondelka (10.10.) do piatku (14.10.) bude o 17.30 hodine v kostole Mikušovce svätá omša. Budú ju sláviť nasledujúci kňazi: pondelok – Milan Polák, utorok – Ľubko Matúška, streda – Ján Čepela, štvrtok – Ladislav Herman , piatok – Albín Brachtýr. Dôjdite poďakovať kňazom za ich pôsobenie v našej farnosti :-). Po svätých omšiach bude agapé = občerstvenie (pripravujú veriaci z Mikušoviec .-). Autobus pôjde každý deň o 16.30 z Pruského cez Horovce, Dulov a Tuchyňu. Spiatočná cesta z Mikušoviec o 19.00.

Nedeľa 9. októbra - koncert ZBORY v Žiline

V nedeľu 9. októbra 2016 organizujeme autobus do Žiliny na koncert projektu ZBORY s názvom "Láskou nás prikrývaj". Koncert vznikol z viacerých kostolných zborov a hudobníkov. Poplatok za autobus a vstupné je 10 €. Začiatok koncertu je v Žiline o 18.00 hodine a odchod autobusu je o 16.00 hodine z Námestia v Pruskom. Prihláste sa cez internetovú stránku našej farnosti.

Jááánošííík po tristo rokoch so SĽUK-om

Utorok 25. októbra 2016 organizujeme autobus na divadelné predstavenie Radošinského naivného divadla „Jááánošííík po tristo rokoch so SĽUK-om“. Predstavenie začne v Bratislave o 19.00 hodine a odchod autobusu je o 16.00 hodine z Námestia v Pruskom. Poplatok za autobus a lístok je 28 €. Prihláste sa cez internetovú stránku našej farnosti.

Odpustky za našich zosnulých

V utorok 1. novembra a v stredu 2. novembra môžeme získať úplné odpustky pre duše v očistci návštevou kostola a modlitbou Otče náš a Verím v Boha. Druhý spôsob je nábožne navštíviť cintorín (alebo kryptu) raz denne od 1. do 8. novembra. V oboch prípadoch je potrebné splniť tri podmienky, a to prijať sviatosť zmierenia krátko predtým alebo potom, v ten deň prijať Eucharistiu a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca.

Pobožnosti za našich zomrelých na cintorínoch našej farnosti

V utorok 1. novembra budú pobožnosti na cintoríne nasledovne: Horovce, Dulov o 14.00; Bohunice o 15.00; Podvažie o 14.00; Savčina o 15.00; Pruské o 16.00.

V stredu 2. novembra: Krivoklát o 14.00; Vršatec o 15.00, Tuchyňa po svätej omši, Mikušovce po svätej omši. Krypta vo františkánskom kostole bude otvorená na modlitby za zomrelých 1. novembra a 2. novembra od 8.00 do 20.00 hodiny.