Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na konci hodiny náboženstva sa katechétka opýta žiakov: "Kto z vás by chcel ísť do neba?" Všetci sa hlásili okrem Móricka. "Čo, ty nechceš?", pýta sa ho katechétka. "Ja by som chcel, ale sľúbil som mame, že po škole pôjdem rovno domov."
„Láska je skutok viery a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske.“ (E. Fromm)

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

39. farský leták - október, november 2016

letí farnosťou v Milostivom roku MILOSRDENSTVA

farnosť Pruské, október – november 2016

16. októbra 2016 – FARSKÉ HODY

O 10.15 hodine – farský kostol Pruské – hodová svätá omša: kazateľ Martin Horňák, gréckokatolícky kňaz. Po svätej omši budú na príhovor sv. Krištofa – patróna cestujúcich – POŽEHNANÉ všetky AUTÁ. Svätú omšu bude doprevádzať spevácky zbor GEN´80.

O 17.45 – farský kostol – gréckokatolícka liturgia, slávi: Martin Horňák.

Poďakovanie za úrodu – františkánsky kostol bude vyzdobený z plodov zeme, ovocia a zeleniny. Budeme ďakovať Stvoriteľovi za dary zeme. Kostol bude otvorený do 20.00 h.

DUCHOVNÉ HODY (10.10. - 14.10. 2016) – kostol Mikušovce

Pozývame vás na týždeň svätých omší s kňazmi, ktorí pôsobili v našej farnosti. Každý deň od pondelka (10.10.) do piatku (14.10.) bude o 17.30 hodine v kostole Mikušovce svätá omša. Budú ju sláviť nasledujúci kňazi: pondelok – Milan Polák, utorok – Ľubko Matúška, streda – Ján Čepela, štvrtok – Ladislav Herman , piatok – Albín Brachtýr. Dôjdite poďakovať kňazom za ich pôsobenie v našej farnosti :-). Po svätých omšiach bude agapé = občerstvenie (pripravujú veriaci z Mikušoviec .-). Autobus pôjde každý deň o 16.30 z Pruského cez Horovce, Dulov a Tuchyňu. Spiatočná cesta z Mikušoviec o 19.00.

Nedeľa 9. októbra - koncert ZBORY v Žiline

V nedeľu 9. októbra 2016 organizujeme autobus do Žiliny na koncert projektu ZBORY s názvom "Láskou nás prikrývaj". Koncert vznikol z viacerých kostolných zborov a hudobníkov. Poplatok za autobus a vstupné je 10 €. Začiatok koncertu je v Žiline o 18.00 hodine a odchod autobusu je o 16.00 hodine z Námestia v Pruskom. Prihláste sa cez internetovú stránku našej farnosti.

Jááánošííík po tristo rokoch so SĽUK-om

Utorok 25. októbra 2016 organizujeme autobus na divadelné predstavenie Radošinského naivného divadla „Jááánošííík po tristo rokoch so SĽUK-om“. Predstavenie začne v Bratislave o 19.00 hodine a odchod autobusu je o 16.00 hodine z Námestia v Pruskom. Poplatok za autobus a lístok je 28 €. Prihláste sa cez internetovú stránku našej farnosti.

Odpustky za našich zosnulých

V utorok 1. novembra a v stredu 2. novembra môžeme získať úplné odpustky pre duše v očistci návštevou kostola a modlitbou Otče náš a Verím v Boha. Druhý spôsob je nábožne navštíviť cintorín (alebo kryptu) raz denne od 1. do 8. novembra. V oboch prípadoch je potrebné splniť tri podmienky, a to prijať sviatosť zmierenia krátko predtým alebo potom, v ten deň prijať Eucharistiu a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca.

Pobožnosti za našich zomrelých na cintorínoch našej farnosti

V utorok 1. novembra budú pobožnosti na cintoríne nasledovne: Horovce, Dulov o 14.00; Bohunice o 15.00; Podvažie o 14.00; Savčina o 15.00; Pruské o 16.00.

V stredu 2. novembra: Krivoklát o 14.00; Vršatec o 15.00, Tuchyňa po svätej omši, Mikušovce po svätej omši. Krypta vo františkánskom kostole bude otvorená na modlitby za zomrelých 1. novembra a 2. novembra od 8.00 do 20.00 hodiny.