Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na konci hodiny náboženstva sa katechétka opýta žiakov: "Kto z vás by chcel ísť do neba?" Všetci sa hlásili okrem Móricka. "Čo, ty nechceš?", pýta sa ho katechétka. "Ja by som chcel, ale sľúbil som mame, že po škole pôjdem rovno domov."
„Láska je skutok viery a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske.“ (E. Fromm)

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

38. farský leták - september 2016

Nedeľa 28. augusta – cyklistická púť POMINOVEC

Svätá omša s požehnaním bicyklov bude o 11.00 hodine pri starobylom románskom kostolíku z roku 1229. Srdečne ste pozvaní. 

Mesačná svätá spoveď

Chcem vás pozvať k svätej spovedi, ktorá je povzbudením v našom živote. Boh nám odpúšťa, dáva nám radosť. Mesačná svätá spoveď pomáha vo vyrovnanosti života, dáva nám chuť do života a šťastie, ktoré nám nik iný nemôže dať, len Boh. Svätou spoveďou môžeme vyriešiť problémy, ktoré máme. V prvopiatkovom týždni mesiaca september budeme spovedať:

Dulov: štvrtok od 16.00 do 17.30, svätá omša

Tuchyňa: utorok od 16.00 do 17.30, svätá omša

Vršatec, Krivoklát: pol hodinu pred svätou omšou

Horovce: streda od 16.00 do 17.30

Bohunice: pondelok od 16.30 do 17.30, svätá omša

Podvažie: utorok od 18.00, Savčina: utorok od 18.30

Mikušovce: štvrtok od 18.30 do 19.30

Pruské: pred svätými omšami a v piatok od 15.30

Nedeľa 4. septembra - svätá omša v Tuchyni „Na močidlách“ Video FOTO

V nedeľu 4. septembra vás pozývame na svätú omšu ku kaplnke Panny Márie Lurdskej v Tuchyni „Na močidlách“. Na tomto mieste v jamách kedysi ľudia močili konope, ktoré dopestovali na svojich poliach. Konopné snopky sa vo vode močili 7 až 10 dní tak, aby sa zelená kôra odmočila a mohla odstrániť. Voda do týchto jám pretekala zo studničný, ktorá nevysychala, ani keď prišli najväčšie suchá. Boh je pre nás nevyčerpateľný prameň osvieženia. Dôjdite občerstviť sa z tejto studničky a Božieho prameňa...

Nedeľa 18. septembra - HODY v Dulove

Vo štvrtok 15. septembra budeme sláviť Sedembolestnú Pannu Máriu, ktorej je zasvätený kostol v Dulove. Pozývame vás na svätú omšu o 8.00 hodine. Nasledujúcu nedeľu 18. septembra bude v Dulove slávnosť dožiniek – poďakovanie za úrodu. Ďakovná omša bude popoludní o 14.00 hodine. Srdečne ste pozvaní.

Nedeľa 2. októbra – HODY v Krivokláte

Hodová svätá omša začne o 11.00 hodine a bude slávená zo sviatku Ružencovej Panny Márie. Svätú omšu bude doprevádzať spevokol MARIANUS zo Slávnice.

KRST v našej farnosti

Krstíme vo farskom kostole každú nedeľu, zvyčajne po svätej omši (alebo počas omše) o 10.15 hod. Rodičia a krstní rodičia absolvujú pred krstom krstnú náuku, ktorá sa koná v sobotu pred krstom o 9.00 hodine na fare v Pruskom. Nahlásenie krstu je priamo na náuke. Ak bývajú rodičia mimo farnosti Pruské, je potrebné, aby priniesli licenciu z farnosti, kde bývajú. Po náuke je možnosť vyspovedať sa.

POĎAKOVANIE

Ďakujem všetkým, ktorí pomáhali v organizovaní letných aktivít. Zvlášť ďakujem animátorom za prípravu tábora na Homôlke. Ďakujem tiež za peknú účasť na svätej omši na cintoríne, kde sme si obnovili sľub.