Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na hodine náboženstva sa katechétka pýta žiakov: "Ktorá je prvá sviatosť?" Malá Anička odpovedá, že je to sviatosť manželstva. Katechétka ju opravila, že prvou sviatosťou je krst. Ale Anička sa nedala: "V našej rodine to tak nie je. My sme slušná rodina a vieme, čo sa patrí. Najprv sobáš a až potom krst."
"Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta..."

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

38. farský leták - september 2016

Nedeľa 28. augusta – cyklistická púť POMINOVEC

Svätá omša s požehnaním bicyklov bude o 11.00 hodine pri starobylom románskom kostolíku z roku 1229. Srdečne ste pozvaní. 

Mesačná svätá spoveď

Chcem vás pozvať k svätej spovedi, ktorá je povzbudením v našom živote. Boh nám odpúšťa, dáva nám radosť. Mesačná svätá spoveď pomáha vo vyrovnanosti života, dáva nám chuť do života a šťastie, ktoré nám nik iný nemôže dať, len Boh. Svätou spoveďou môžeme vyriešiť problémy, ktoré máme. V prvopiatkovom týždni mesiaca september budeme spovedať:

Dulov: štvrtok od 16.00 do 17.30, svätá omša

Tuchyňa: utorok od 16.00 do 17.30, svätá omša

Vršatec, Krivoklát: pol hodinu pred svätou omšou

Horovce: streda od 16.00 do 17.30

Bohunice: pondelok od 16.30 do 17.30, svätá omša

Podvažie: utorok od 18.00, Savčina: utorok od 18.30

Mikušovce: štvrtok od 18.30 do 19.30

Pruské: pred svätými omšami a v piatok od 15.30

Nedeľa 4. septembra - svätá omša v Tuchyni „Na močidlách“ Video FOTO

V nedeľu 4. septembra vás pozývame na svätú omšu ku kaplnke Panny Márie Lurdskej v Tuchyni „Na močidlách“. Na tomto mieste v jamách kedysi ľudia močili konope, ktoré dopestovali na svojich poliach. Konopné snopky sa vo vode močili 7 až 10 dní tak, aby sa zelená kôra odmočila a mohla odstrániť. Voda do týchto jám pretekala zo studničný, ktorá nevysychala, ani keď prišli najväčšie suchá. Boh je pre nás nevyčerpateľný prameň osvieženia. Dôjdite občerstviť sa z tejto studničky a Božieho prameňa...

Nedeľa 18. septembra - HODY v Dulove

Vo štvrtok 15. septembra budeme sláviť Sedembolestnú Pannu Máriu, ktorej je zasvätený kostol v Dulove. Pozývame vás na svätú omšu o 8.00 hodine. Nasledujúcu nedeľu 18. septembra bude v Dulove slávnosť dožiniek – poďakovanie za úrodu. Ďakovná omša bude popoludní o 14.00 hodine. Srdečne ste pozvaní.

Nedeľa 2. októbra – HODY v Krivokláte

Hodová svätá omša začne o 11.00 hodine a bude slávená zo sviatku Ružencovej Panny Márie. Svätú omšu bude doprevádzať spevokol MARIANUS zo Slávnice.

KRST v našej farnosti

Krstíme vo farskom kostole každú nedeľu, zvyčajne po svätej omši (alebo počas omše) o 10.15 hod. Rodičia a krstní rodičia absolvujú pred krstom krstnú náuku, ktorá sa koná v sobotu pred krstom o 9.00 hodine na fare v Pruskom. Nahlásenie krstu je priamo na náuke. Ak bývajú rodičia mimo farnosti Pruské, je potrebné, aby priniesli licenciu z farnosti, kde bývajú. Po náuke je možnosť vyspovedať sa.

POĎAKOVANIE

Ďakujem všetkým, ktorí pomáhali v organizovaní letných aktivít. Zvlášť ďakujem animátorom za prípravu tábora na Homôlke. Ďakujem tiež za peknú účasť na svätej omši na cintoríne, kde sme si obnovili sľub.