Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na hodine náboženstva sa katechétka pýta žiakov: "Ktorá je prvá sviatosť?" Malá Anička odpovedá, že je to sviatosť manželstva. Katechétka ju opravila, že prvou sviatosťou je krst. Ale Anička sa nedala: "V našej rodine to tak nie je. My sme slušná rodina a vieme, čo sa patrí. Najprv sobáš a až potom krst."
"Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta..."

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

35. farský leták – Veľká noc 2016

letí farnosťou v Milostivom roku MILOSRDENSTVA

Svätá spoveď pred Veľkou nocou

V ROKU MILOSRDENSTVA pozývame všetkých kresťanov. Boh má pre každého z nás otvorenú náruč ako milosrdný Otec.

STREDA - 16. MARCA

Tuchyňa - 16.00 – 17.30 hod.

Dulov - 16.00 – 17.30 hod.

ŠTVRTOK - 17. MARCA

Pruské dopoludnia: 10.00 – 11.45 hod. popoludní: 15.00 – 17.00 hod.

Mikušovce, Horovce dopoludnia: 10.00 – 11.30 hod. popoludní: 15.00 – 17.00 hod.
 

Program - Veľký týždeň 2016

Veľkonočné trojdnie budeme sláviť v Pruskom, Mikušovciach a Horovciach.

Zelený štvrtok (24. 3.) - 17.30 hod.

Veľký piatok (25. 3.) - 15.00 hod.

Biela sobota (26. 3.) - 18.00 hod. (po západe slnka)

Veľkonočná nedeľa (27. 3.)

Pruské: 7.20 hod., 10.15 hod., 17.45 hod.; Mikušovce 10.30 hod.; Horovce 9.00 hod.; Tuchyňa 9.00 hod.; Dulov 8.00 hod.; Krivoklát 9.00, Vršatské Podhradie 10.30, Po svätých omšiach je veľkonočná ofera.

Veľkonočný pondelok (28. 3.)

Pruské: 7.20 hod., 10.15 hod.; Mikušovce 10.30 hod.; Horovce 9.00 hod.; Tuchyňa 9.00 hod.; Dulov 8.00 hod.

 

Kvetná nedeľa: 19.00 – krížová cesta vo františkánskom kostole (pripravuje DS HUGO)

Zelený štvrtok: 20.00 – hodinka s trpiacim Kristom v bočnej kaplnke farského kostola

 

KRÍŽOVÁ CESTA V ULICIACH PRUSKÉHO 25. 3. 2016 - VEĽKÝ PIATOK – 20.00 HOD. Prineste si sviečky alebo fakle. Stretneme sa pri františkánskom kostole.

 

Nočná poklona

Návšteva Božieho hrobu bude v Pruskom možná od 17.00 hodiny na Veľký piatok až do Bielej soboty do 18.00 hodiny, teda celú noc nepretržite.

Koncert Martina Jáňu – Akordeónový recitál

Na veľkonočnú nedeľu o 15.30 hodine vás pozývame do farského kostola v Pruskom na veľkonočný koncert nášho farníka Martina Jáňu.

 

2 % - Jonatánu (pre farské aktivity)

Tlačivá si môžete zobrať v sakristii alebo stiahnuť z internetovej stránky farnosti www.farapruske.sk. Vyplnené tlačivá odovzdajte v sakristii, na fare alebo môžete poslať aj priamo na adresu: Daňový úrad, Bratislavská 380, 018 41 Dubnica nad Váhom. Môžete ich tiež vhodiť do poštovej schránky pred farou. ĎAKUJEME.

7-dňová farská púť do Medžugoria

Od nedele 5. 6. do soboty 11. 6. 2016 putujeme spoločne z našej farnosti do známeho miesta modlitby, do Medžugoria. Poplatok zahŕňa cestovné autobusom, ubytovanie 4 noci, raňajky a večera, spoločné poistenie = 190 EUR. Prihláste sa na www.farapruske.sk

eRko tábor – Rekreačné zariadenie Homôlka, od 2. 7. do 8. 7. 2016, prihlášky budú čoskoro.