Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na konci hodiny náboženstva sa katechétka opýta žiakov: "Kto z vás by chcel ísť do neba?" Všetci sa hlásili okrem Móricka. "Čo, ty nechceš?", pýta sa ho katechétka. "Ja by som chcel, ale sľúbil som mame, že po škole pôjdem rovno domov."
„Láska je skutok viery a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske.“ (E. Fromm)

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

35. farský leták – Veľká noc 2016

letí farnosťou v Milostivom roku MILOSRDENSTVA

Svätá spoveď pred Veľkou nocou

V ROKU MILOSRDENSTVA pozývame všetkých kresťanov. Boh má pre každého z nás otvorenú náruč ako milosrdný Otec.

STREDA - 16. MARCA

Tuchyňa - 16.00 – 17.30 hod.

Dulov - 16.00 – 17.30 hod.

ŠTVRTOK - 17. MARCA

Pruské dopoludnia: 10.00 – 11.45 hod. popoludní: 15.00 – 17.00 hod.

Mikušovce, Horovce dopoludnia: 10.00 – 11.30 hod. popoludní: 15.00 – 17.00 hod.
 

Program - Veľký týždeň 2016

Veľkonočné trojdnie budeme sláviť v Pruskom, Mikušovciach a Horovciach.

Zelený štvrtok (24. 3.) - 17.30 hod.

Veľký piatok (25. 3.) - 15.00 hod.

Biela sobota (26. 3.) - 18.00 hod. (po západe slnka)

Veľkonočná nedeľa (27. 3.)

Pruské: 7.20 hod., 10.15 hod., 17.45 hod.; Mikušovce 10.30 hod.; Horovce 9.00 hod.; Tuchyňa 9.00 hod.; Dulov 8.00 hod.; Krivoklát 9.00, Vršatské Podhradie 10.30, Po svätých omšiach je veľkonočná ofera.

Veľkonočný pondelok (28. 3.)

Pruské: 7.20 hod., 10.15 hod.; Mikušovce 10.30 hod.; Horovce 9.00 hod.; Tuchyňa 9.00 hod.; Dulov 8.00 hod.

 

Kvetná nedeľa: 19.00 – krížová cesta vo františkánskom kostole (pripravuje DS HUGO)

Zelený štvrtok: 20.00 – hodinka s trpiacim Kristom v bočnej kaplnke farského kostola

 

KRÍŽOVÁ CESTA V ULICIACH PRUSKÉHO 25. 3. 2016 - VEĽKÝ PIATOK – 20.00 HOD. Prineste si sviečky alebo fakle. Stretneme sa pri františkánskom kostole.

 

Nočná poklona

Návšteva Božieho hrobu bude v Pruskom možná od 17.00 hodiny na Veľký piatok až do Bielej soboty do 18.00 hodiny, teda celú noc nepretržite.

Koncert Martina Jáňu – Akordeónový recitál

Na veľkonočnú nedeľu o 15.30 hodine vás pozývame do farského kostola v Pruskom na veľkonočný koncert nášho farníka Martina Jáňu.

 

2 % - Jonatánu (pre farské aktivity)

Tlačivá si môžete zobrať v sakristii alebo stiahnuť z internetovej stránky farnosti www.farapruske.sk. Vyplnené tlačivá odovzdajte v sakristii, na fare alebo môžete poslať aj priamo na adresu: Daňový úrad, Bratislavská 380, 018 41 Dubnica nad Váhom. Môžete ich tiež vhodiť do poštovej schránky pred farou. ĎAKUJEME.

7-dňová farská púť do Medžugoria

Od nedele 5. 6. do soboty 11. 6. 2016 putujeme spoločne z našej farnosti do známeho miesta modlitby, do Medžugoria. Poplatok zahŕňa cestovné autobusom, ubytovanie 4 noci, raňajky a večera, spoločné poistenie = 190 EUR. Prihláste sa na www.farapruske.sk

eRko tábor – Rekreačné zariadenie Homôlka, od 2. 7. do 8. 7. 2016, prihlášky budú čoskoro.