Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na hodine náboženstva sa katechétka pýta žiakov: "Ktorá je prvá sviatosť?" Malá Anička odpovedá, že je to sviatosť manželstva. Katechétka ju opravila, že prvou sviatosťou je krst. Ale Anička sa nedala: "V našej rodine to tak nie je. My sme slušná rodina a vieme, čo sa patrí. Najprv sobáš a až potom krst."
"Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta..."

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

34. farský leták – pôstne obdobie 2016

letí farnosťou v Milostivom roku MILOSRDENSTVA

Popolcová streda 10. 2. – začiatok pôstneho obdobia, sväté omše

Pruské: 6.30, 17.30; Mikušovce 18.30; Horovce 17.30; Tuchyňa 16.30; Dulov 18.30;

Sviatosť pomazania nemocných

Počas svätých omší v nedeľu 14. februára budeme udeľovať sviatosť pomazania nemocných. Tí, ktorí máte v rodine chorých alebo starých členov, preukážte im dobrý skutok a privezte ich podľa možnosti na svätú omšu. Sviatosť môže prijať každý, kto dovŕšil 65-ty rok veku života alebo potrebuje posilu v chorobe. Sväté omše v túto nedeľu budú slávené za všetkých chorých a nevládnych našej farnosti. V tento deň tiež navštívime opustených a chorých, aby sa nikto necítil sám.

Biblické katechézy Jozefa Šelingu o Božom milosrdenstve

Počas pôstneho obdobia ponúka riaditeľ Diecézneho katechetického úradu v Žiline Jozef Šelinga pravidelné katechézy na tému Božie milosrdenstvo v duchu výzvy Svätého Otca Františka: „...aby sa slávenie Svätého roku pre všetkých veriacich stalo opravdivým momentom stretnutia s Božím milosrdenstvom.“ Stretnutia budú bývať počas pôstneho obdobia vo štvrtok o 18.00 hodine v Pastoračnom centre v Pruskom. Úvodné stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 11. februára o 18.00 v pastoračnom centre. Je to zároveň príležitosť hlbšie prežiť toto dôležité obdobie prípravy na slávenie Veľkej noci. Tešíme sa na stretnutia s Božím milosrdenstvom i s Vami.

Termíny pravidelných katechéz: štvrtok 11. 2., štvrtok 18. 2., štvrtok 25. 2., štvrtok 3. 3. štvrtok 10. 3.

TROJDŇOVÁ ADORÁCIA

Pôstne obdobie začneme trojdňovou adoráciou. Sviatosť Oltárna bude vystavená vo farskom kostole od večera Popolcovej stredy až do soboty večera. Môžete prichádzať v ktorúkoľvek hodinu aj v noci. V prednej časti kostola budú pripravené lístočky, na ktoré môžete napísať prosby, vďaky a mená tých, za ktorých sa budete chcieť modliť. Odmenou vám bude vyslobodenie od starostí, zmäkne vám srdce, myseľ a duša sa upokojí.
 Spoločne vytvoríme dom našich modlitieb. Adoráciu ukončíme v sobotu o 19.30 hodine modlitbovým Taizé stretnutím.

TAIZÉ stretnutie vo farskom kostole

Ak túžite prežiť neopakovateľné chvíle v Ježišovej blízkosti cez modlitbu chvály a prosby, cez počúvanie Božieho slova, cez meditatívne piesne, ale aj cez modlitbu upokojujúceho ticha – pozývame vás na tradičné TAIZÉ STRETNUTIE, ktoré sa uskutoční v sobotu 13. februára 2016 o 19:30 v Kostole sv. Petra a Pavla v Pruskom. Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Misijná svätá omša

Na 3. pôstnu nedeľu (28. 2. 2016) našu farnosť navštívi Viktor Jakubov, riaditeľ Pápežských misijných diel. Túto nedeľu bude v Pruskom sláviť večernú svätú omšu o 17.45 a po svätej omši bude diskusia o misiách a o Rusku, kde Viktor pôsobil.

PIATKOVÁ OBNOVA

Každý piatok v pôstnom období vás pozývame na obnovu sŕdc a prosby za rodiny. Pozývame aj veriacich z filiálok. Objednaný autobus pôjde z Mikušoviec o 16.30 hodine po trase Tuchyňa, Horovce, Dulov. Z Pruského o 19.00 vás autobus rozvezie späť do týchto obcí. Program PIATKU: 17.00 – krížová cesta 17.30 – svätá omša v duchu mládežníckych piesní 18.00 – poklona krížu. Modlitba bude obetovaná na osobné úmysly, ktoré môžete napísať a vhodiť do košíka. Počas poklony budú prečítané.

Krížové cesty v našich kostoloch o 14.00 hodine

Nedeľa 14. 2. – seniori

Nedeľa 21. 2. – mládež

Nedeľa 28. 2. – ženy

Nedeľa 6. 3. – deti

Nedeľa 13. 3. – muži

Kvetná nedeľa – DS HUGO

Ruženec k Božiemu milosrdenstvu

Každý deň v pôstnom období (od pondelka do nedele) až do Nedele Božieho milosrdenstva sa budeme modliť vo farskom kostole o 15.00 hodine ruženec - Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Pozývame vás v tento čas modliť sa a odprosovať za naše hriechy.

NEPIJEM A NEPONÚKAM

je výzva na pôstne obdobie - od Popolcovej stredy do Veľkej noci. Ak chceš, môžeš sa zapojiť počas pôstneho obdobia nepiť ani neponúkať druhým alkohol. Každý deň sa pomodli jeden „Otče náš“ na tento úmysel.

Fašiangová BURZA bez peňazi

Farská charita Pruské organizuje v sobotu 6. februára 2016 fašiangovú BURZU bez peňazí. Ak máte doma detské oblečenie, knižky, hračky, elektrospotrebiče, športové potreby, CD, DVD, jednoducho čokoľvek, čo je vám ľúto vyhodiť, môžete to darovať do burzy. V prípade, že sa veci neminú, venujeme ich tým, ktorí pomoc potrebujú. Burza sa týka teda čohokoľvek a hlavne vecí do domácnosti. Všetky veci treba doniesť čisté a funkčné.

Zber darovaných vecí bude: piatok 5. februára 2016 – fara Pruské – od 9.00 do 17.00 hodiny.

Burza vecí (môžete si prísť niečo vybrať): sobota 6. februára 2016 - fara Pruské – od 9.00 do 14.00 hodiny.

7 - dňová farská púť do Medžugoria

Od nedele 5. 6. do soboty 11. 6. 2016 putujeme spoločne do známeho miesta modlitby, do Medžugoria. Program púte bude v Medžugorí, kde sa budeme zúčastňovať večerného duchovného spoločenstva a navštívime komunity, ktoré sú ovocím modlitieb. Nezabudneme samozrejme ani na more. Poplatok zahŕňa cestovné autobusom, ubytovanie 4 noci, raňajky a večera, spoločné poistenie = 190 EUR. Prihláste sa čím skôr cez stránku www.farapruske.sk

Krakov – Svetové dni mládeže

Mládež nad 15 rokov pozývame na stretnutie mládeže z celého sveta so Svätým Otcom Františkom do Krakova. Je to jedinečná príležitosť, nakoľko stretnutie je blízko Slovenska. Z našej farnosti pôjdeme spoločne cez eRko od 20. do 31. júla 2016 (variant A). Bližšie informácie si pozrite na en.erko.sk/krakow

2 %

ROZHODNITE O VAŠICH 2 (3) % Z DANE! 2 (3) % pre Jonatán n. f. = 2 (3) % pre farnosť Pruské

Ak chcete darovať 2 % alebo 3 % zo svojich daní na aktivity farnosti, môžete si vyzdvihnúť v sakristii tlačivá. Vyplnené tlačivá môžete odovzdať v sakristii alebo na fare. Tlačivá si môžete zobrať v sakristii alebo stiahnuť z internetovej stránky farnosti www.farapruske.sk. Príspevok je v tomto roku darovaný cez neinvestičný fond farnosti Jonatán a výnos z 2 % bude použitý na akcie, ktoré farnosť pripravuje. Kto odpracoval 40 hodín dobrovoľníckej služby v roku 2015, môže darovať 3 %, ale musí priložiť potvrdenie, ktoré vám môžeme dať tiež v sakristii.

Aj v tomto roku podporíte evanjelizačné aktivity, koncerty, kultúrne akcie, duchovné stretnutia, misie, púte, živý betlehem, obnovu manželov, aktivity pre deti a mládež...

2%

! ! ! Ď AK U J E M E ! ! !